Apele, deklaracje, materiały

  1. 06. 05. 1999 - APEL RPR skierowany do władz administracyjnych i samorządowych województwa śląskiego w sprawie nadania edukacji, nauce i kulturze należnej rangi w Regionie.
  2. 21. 06. 1999 - Opracowanie RPR "Państwowe szkoły wyższe Województwa śląskiego - Rekonesans potrzeb w zakresie inwestycji. Stan na czerwiec 1999" skierowane do władz administracyjnych i samorządowych województwa śląskiego a zawierające:
    a) bilans podstawowych potrzeb inwestycyjnych państwowego szkolnictwa wyższego w województwie,
    b) przewidywania rozwoju badań naukowych,
    c) prognozy określające kierunki kształcenia w państwowych uczelniach na Śląsku.
  3. 19. 10. 1999 - Deklaracja RPR popierająca ideę powołania Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Śląskim.
Ten artykuł pochodzi z wydania: