UNIWERSYTETY DLA DEMOKRACJI - PIĄTA DOROCZNA KONFERENCJA

IV. PRACOWNICY UCZELNI ORAZ SPRAWY SOCJALNE

    Zatrudnienie w Uczelni na dzień 31 grudnia 1999 roku (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 3 068, 95 etatu i w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 79, 50 etatu. Nauczyciele akademiccy zajmowali 1 685, 75 etatów (wzrost zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego o 65, 75 etatu) i stanowili 54, 93 % ogółu zatrudnionych; pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zajmowali 1 383, 20 etatu (wzrost zatrudnienia o 13, 75 etatu) i stanowili na dzień 31 grudnia 1999 roku - 45, 07% ogółu zatrudnionych.

1. Nauczyciele akademiccy
2. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
3. Zmarli pracownicy uczelni
4. Sprawy socjalne
5. Wypoczynek
6. Pomoc rzeczowa
7. Sport, kultura, turystyka
8. Imprezy okolicznościowe
9. Pożyczki mieszkaniowe oraz ośrodki wypoczynkowe
Ten artykuł pochodzi z wydania: