DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOTECHNICZNA (DOT)

Działalność ogólnotechniczna (DOT),

    W 1999 roku Minister Edukacji Narodowej przyznał Uniwersytetowi Śląskiemu kwotę 102 000 zł (w roku 1998 - 109 600 zł, w roku 1997 - 200 000 zł) na dofinansowanie: działalności wydawniczej i bibliotek oraz organizowanie konferencji. Nastąpił nieznaczny spadek dotacji w stosunku do roku 1998.

Ten artykuł pochodzi z wydania: