Podwyżki

Opieka zdrowotna

    Wprowadzona z początkiem ubiegłego roku reforma ochrony zdrowia, a także objęcie znacznej części studentów, słuchaczy studiów doktoranckich oraz kandydatów na studia badaniami z zakresu medycyny pracy, przysporzyły znacznych problemów władzom i administracji Uniwersytetu. Niejasność przepisów i brak szybkich działań organów ustawowo odpowiedzialnych za te zagadnienia postawiły uczelnię wobec konieczności samodzielnego wypracowania odpowiednich procedur. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszono w 1999 r. 330 studentów i doktorantów. Warto podkreślić, że z naszych doświadczeń w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych korzystało wiele innych uczelni, a zadawane pytania skłoniły właściwe instytucje do aktywniejszych działań na rzecz wyjaśniania zawiłości prawnych.

Ten artykuł pochodzi z wydania: