V. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

  Działalność zagraniczna Uniwersytetu w 1999 roku obejmowała następujące dziedziny współpracy:

  1. Akademickie i naukowe programy współpracy
  2. Wymiana osobowa z zagranicą
Ten artykuł pochodzi z wydania: