FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

    Działalność naukowo-badawcza prowadzona była w 1999 roku, podobnie jak w latach poprzednich dzięki środkom finansowym przyznanym przez:

  1. Komitet Badań Naukowych na realizację:
    • - badań własnych,
    • - działalności statutowej,
    • - projektów badawczych (grantów KBN),
  2. Ministerstwo Edukacji Narodowej na działalność ogólnotechniczną (DOT),
  3. podmioty gospodarcze i organy administracji państwowej na realizację tzw. prac zleconych.
Ten artykuł pochodzi z wydania: