Żywienie

    Uniwersytet Śląski zapewnia studentom możliwość korzystania z czterech stołówek studenckich (w tym jednej w Cieszynie), dysponujących w 1999 roku łącznie 1010 miejscami konsumpcyjnymi. Liczba ta nie obejmuje byłej stołówki, a obecnie - bufetu na pl. Sejmu 1 w Katowicach który, podobnie jak bufet przy ul. Grażyńskiego 53, oferuje obecnie obiady dowożone ze stołówki przy Al. Roździeńskiego. W roku 1999 stołówki - bufety wydały studentom studiów dziennych UŚ łącznie 358 332 obiadów dotowanych przez uczelnię. Jest to o 9, 7% więcej w porównaniu z rokiem 1998. Dziennie wydawano średnio 2 018 takich obiadów*. Ceny obiadów w latach 1996-1999 wykazywały naturalną tendencję wzrostową wynikającą z ruchu cen żywności, należy jednak uznać je za bardzo przystępne. Średnia cena obiadu studenckiego (dane z 1 października 1999 r. ) wynosiła 3, 72 zł, zaś przeciętna dopłata uczelni 2, 85 zł. Oprócz dotowanych stołówek, na większości wydziałów oraz w osiedlach akademickich funkcjonują na zasadach rynkowych liczne bufety, bary, kawiarenki i punkty gastronomiczne.

    *dane ze sprawozdania dla GUS według stanu na 30 listopada 1999 r.

Ten artykuł pochodzi z wydania: