NAGRODY JM REKTORA

    W roku 1999 JM Rektor przyznał 181 nagród indywidualnych i 7 zespołowych, I i II stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne za rok ubiegły. 175 nagród indywidualnych i 2 zespołowe otrzymali nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziałach. Pozostałych 10 nagród (6 indywidualnych i 4 zespołowe) JM Rektor przyznał pracownikom dydaktycznym zatrudnionym w Kolegium Języka Biznesu, Alliance Française, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Bibliotece Głównej i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Ten artykuł pochodzi z wydania: