Imprezy okolicznościowe

    44 dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka wyjechało na wycieczkę do Krainy Baśni i Bajki Disneyland - Paryż.

    6 grudnia dzieci pracowników, uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem W dwu imprezach uczestniczyło około 380 dzieci w wieku od 4 do 14 lat.

    Emeryci i renciści to grupa ludzi, którzy szczególnie oczekują na proponowane im spotkania, odbywające się na wiosnę i w okresie Wigilii. W spotkaniu wiosenno - światecznym uczestniczyło 480 byłych pracowników. W spotkaniach Wigilijnych emeryci i renciści uczestniczą bardzo licznie, w roku 1999 uczestniczyło w 3 grupach 694 osoby.

Ten artykuł pochodzi z wydania: