Wydanie bieżące nr 9 (279) czerwiec 2020

Pobierz PDF

Zobacz także

Academic ombudsman
21 kwietnia 2020 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wybrał pierwszego rzecznika praw i wartości akademickich. Ta niezwykle odpowiedzialna funkcja została powierzona Panu Profesorowi. Academic ombudsman funkcjonuje od dawna w wielu uczelniach na świecie, m.in. na Harvardzie.
Podążamy drogą biologicznej zagłady
145 specjalistów z 50 krajów pracujących na zlecenie ONZ w ramach Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES) opublikowało w 2019 roku raport o bioróżnorodności i funkcji ekosystemu. Naukowcy alarmują: wkroczyliśmy na drogę biologicznej zagłady.