Okładka Gazety Uniwersyteckiej

Wydanie bieżące nr 1 (281) październik 2020

Pobierz PDF

Zobacz także

Uniwersytet to coś, co nosimy w sobie i co powstaje między nami
Rozmowa z prof. dr. hab. Ryszardem Koziołkiem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego oraz nowej kadencji rektorskiej.
W służbie społeczności akademickiej. 40 lat NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim
W gorącej atmosferze Porozumień Sierpniowych 1980 roku rodziło się powszechne poczucie pewności, że tylko poprzez niezależne od władzy związki zawodowe można będzie budować prawdziwie demokratyczne społeczeństwo. Nowy ruch zyskał duże poparcie społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.