Redakcja

Adres:
„Gazeta Uniwersytecka UŚ". Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12, I piętro, pok. 138
40-007 Katowice
tel. 32 359 19 64
e-mail: gazeta@us.edu.pl

Zespół:
Redaktor naczelna – Agnieszka Sikora
agnieszka.sikora@us.edu.pl
Sekretarz redakcji  Tomasz Płosa
tomasz.plosa@us.edu.pl

Współpracownicy:
Katarzyna Gubała
Małgorzata Kłoskowicz
Agnieszka Niewdana
Katarzyła Stołpiec
Maria Sztuka

Felietoniści:
Stefan Oślizło
Małgorzata Kita

Korekta:
Katarzyna Wyrwas

Projekt graficzny:
Łukasz Kliś

Rysunki:
Marek Głowacki

Opracowanie wersji internetowej:
Bianka Porębska
bibianna.porebska@us.edu.pl