Historia „Gazety Uniwersyteckiej”

„Gazeta Uniwersytecka UŚ”, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, została powołana do życia zarządzeniem rektora 28 kwietnia 1992 r. jako biuletyn uniwersytecki. Według zapisów zarządzenia, jego współtwórcami mieli być pracownicy i studenci uczelni. Numer „0” ukazał się w lipcu 1992 r., zaś pierwszy w październiku 1992 r. i kosztował… 3000 zł. Pierwszym redaktorem naczelnym został dr Franciszek Szpor z Wydziału Nauk Społecznych UŚ. W redakcji znalazła się także Aleksandra Kielak, która, jako jedyny współpracownik „Gazety Uniwersyteckiej UŚ, jest z nią związana od samego początku do dziś, a zatem 20 lat! Autorem pierwszego layout’u był dr Zbigniew Kantyka z Wydziału Nauk Społecznych UŚ. W 1997 r. redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Dariusz Rott, który prowadził ją przez 9 lat, następnie funkcję tę, w 2006 r., przejęła Iwona Kolasińska, a w styczniu 2011 r. Jolanta Kubik. Od 1 marca 2012 r. redaktorem naczelnym jest dr Agnieszka Sikora, która związana jest z gazetą od 1998 r.
Od samego początku pismo skierowane było do całej społeczności akademickiej: naukowców, studentów, pracowników uczelni. Autorami artykułów byli członkowie redakcji, ale także stali współpracownicy: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi UŚ, dziennikarze mediów regionalnych. W redakcji pisma pracowali (i wielu nadal pracuje) dziennikarze: Mariusz Kubik, Katarzyna Bytomska, Maria Sztuka oraz felietoniści: Jerzy Parzniewski, Stefan Oślizło, Piotr Żmigrodzki. Trudno wymienić tych wszystkich, którzy przez 21 lat gościli ze swoimi zdjęciami i artykułami na łamach naszego pisma, to kilkaset nazwisk. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że ich rola jest nie do przecenienia. To oni stworzyli i wciąż tworzą „Gazetę Uniwersytecką UŚ”.
Szczycimy się tym, że przez wiele lat z naszym miesięcznikiem współpracowali tacy pisarze i dziennikarze jak: Ryszard Kapuściński czy Lucjan Wolanowski. Od marca 2003 r. do lipca 2006 r. nad wyglądem okładki „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” pracował dr hab. Grzegorz Hańderek, obecnie prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na naszej gazecie wychowali się znani dziennikarze i fotograficy. Jesteśmy dumni, że to właśnie u nas stawiali pierwsze kroki.
Warto dodać, że od kilkunastu lat członkowie redakcji regularnie biorą udział w corocznych spotkaniach redaktorów gazet akademickich, które organizowane są przez kolejne redakcje w Polsce. Dzięki temu możemy podpatrzeć, jak „to” robią inni, wymieni doświadczeniami, porozmawiać o problemach.
Od kilkunastu lat jesteśmy w Internecie, w 2011 r. powołaliśmy do życia profil na Facebooku. Zapraszamy do „polubienia nas”.