BADANIA WŁASNE

    Decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Nr 160/E-340/BW/99 z dnia 14 kwietnia 1999 roku) przyznano Uniwersytetowi Śląskiemu kwotę 2 460 000 zł na finansowanie badań własnych (w roku 1998 - 2 294 000 zł). Zgodnie z propozycją Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych środki te (po odjęciu 15% narzutu) zostały podzielone w następujący sposób:

  • - rezerwa JM Rektora - 481 300 zł (438 750 000 zł w 1998 roku),
  • - prenumerata czasopism - 534 800 zł (487 500 zł w 1998 roku),
  • - wydziały - 1 123 100 zł (1 023 730 zł w 1998 roku).

    Fundusze Rezerwy JM Rektora zostały przeznaczone na sfinansowanie druku prac habilitacyjnych oraz w drodze konkursu na dofinansowanie projektów badawczych, głównie takich, które mają przyczynić się do uzyskania stopni i tytułów naukowych.

    Decyzją Ministra Nauki Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych nr 160/E-340/BW/99-1 zwiększono dotację podmiotową na dofinansowanie badań własnych o 551 400 zł, tj. do łącznej wysokości 3 011 400 zł.

    W roku 1999 w ramach badań własnych zrealizowano 347 tematów badawczych. Zakupiono aparaturę naukowo-badawczą na kwotę 205 005, 45 zł. Całkowity koszt badań własnych wyniósł 1 783 000 zł

Ten artykuł pochodzi z wydania: