PRACE NAUKOWO-BADAWCZE, TZW. PRACE ZLECONE

    Badawcze prace zlecone realizowane są na zamówienia podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej, jednostek naukowych. Liczba prac (22) realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w 1999 roku - utrzymała się na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych (23 - 1998 r., 22 - 1997 r. ). Koszt tych prac wyniósł 365 tys. zł. Nadal największy udział w realizacji prac zleconych miał Wydział Nauk o Ziemi - 9 prac na kwotę 237 tys. zł.

Ten artykuł pochodzi z wydania: