ROZMOWA Z DZIEKANEM WYDZIAŁU TECHNIKI PROF. DR HAB. EUGENIUSZEM LĄGIEWKĄ

Zmarli pracownicy Uczelni

W ostatnim czasie z grona pracowników Uczelni odeszli na zawsze: prof. dr hab. August Chełkowski, prof. dr hab. Stanisław Grzeszczuk, prof. dr hab. Tadeusz Kimsa, prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski, dr inż. Stanisław Marzec, dr Irena Mądry, dr Józef Pająk, prof. dr hab. Jerzy Ratajewski, Maria Talowska i Ewa Zowade.
Ten artykuł pochodzi z wydania: