Domy studenckie

    W roku akademickim 1998/1999 dysponowaliśmy 3630 miejscami w 13 akademikach, co pozwoliło w październiku zapewnić miejsce wszystkim zainteresowanym studentom. Liczba wolnych miejsc wahała się od 26 do 60, a z końcem stycznia zwiększyła się do 100 i nadal rosła. Był to efekt wprowadzonego na początku 1999 r. (z akceptacją samorządu studenckiego) zróżnicowania odpłatności w zależności od dochodów rodziny studenta, tj. 50%, 70% i 80% kosztów utrzymania miejsca w danym akademiku. Na podstawie danych z katowickich i sosnowieckich domów studenckich wiadomo, jak zmiana ta wpłynęła na zasilenie funduszu stypendialnego. I tak w styczniu 1999 liczba studentów płacących 50% stanowiła 61, 45 %, 70% - 17, 87%, a 80% - 17, 95% ogółu mieszkańców DS. Łączne wpływy z opłat za okres od stycznia do czerwca 1999 r. przy zróżnicowanej odpłatności wyniosły 1 834 667, 50 zł, natomiast przy pełnym wykorzystaniu miejsc i odpłatności wyłącznie 50% zamknęłyby się kwotą 1 535 774, 50 zł. A zatem, pomimo zmniejszenia zainteresowania zamieszkiwaniem w akademikach, uzyskaliśmy nadwyżkę 298 893, 00 zł. Miejsca niewykorzystane przez studentów uczelnia udostępniła na okresowe wynajmy gościnne, co również w sposób znaczący zasiliło fundusz stypendialny; przykładowo na zakup nowych mebli oraz sprzętu AGD i RTV przeznaczono 200 tys. zł. Wydaje się zatem, że zróżnicowanie odpłatności w zależności od statusu materialnego studentów było decyzją uzasadnioną tak ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Ten artykuł pochodzi z wydania: