Nauczyciele akademiccy

    Zatrudnienie nauczycieli akademickich w 1999 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosło o 65, 75 etatu (wg stanu na dzień 31. 12. 1999 r. ) i rozkładało się następująco:

  1. pracownicy naukowo-dydaktyczni- 1 219, 00 et.
  2. pracownicy dydaktyczni- 466, 50 et.
  3. pracownicy naukowi- 0, 25 et.

    W 1999 r. nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia wśród pracowników naukowo-dydaktycznych (o 57 et. ) i niewielki wzrost zatrudnienia (o 11 et. ) w grupie pracowników dydaktycznych oraz spadek zatrudnienia w grupie pracowników naukowych (o 1, 50 et. ).

    W Uczelni, w grudniu 1999 r. zatrudnionych było 1 567 nauczycieli akademickich w wymiarze pełnego etatu i 236 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił duży (o 87 osób) wzrost zatrudnienia wśród pełnozatrudnionych. Zatrudnienie wśród niepełnozatrudnionych w stosunku do roku ubiegłego uległo znacznemu zmniejszeniu (o 40 osób). Najliczniejszą grupę wśród niepełnozatrudnionych nadal stanowią asystenci, którzy pracując w wymiarze połowy etatu są równocześnie słuchaczami dziennych studiów doktoranckich.

    Wśród pełnozatrudnionych nauczycieli akademickich, w stosunku do roku ubiegłego, wzrosło zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego o 6 osób oraz o 2 osoby na stanowisku profesora nadzwyczajnego z tytułem naukowym, natomiast o 6 osób spadło zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UŚ i o 1 osobę na stanowisku docenta. Znaczny wzrost zatrudnienia nastąpił na stanowisku adiunkta ( o 78 osób). Na koniec grudnia 1999 r. aż 68 osób zajmujących stanowisko adiunkta posiadało stopień naukowy doktora habilitowanego.

    W okresie od 1 maja 1999 roku do 12 czerwca 2000 roku nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego otrzymało osiem osób: prof. dr hab. Jerzy Łuczka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. Eugeniusz Delekta z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, prof. Daniel Szczechura i prof. Krzysztof Zanussi z Wydziału Radia i Telewizji, prof. dr hab. Tadeusz Miczka i prof. dr hab. Henryk Wróbel z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Jacek Jania z Wydziału Nauk o Ziemi oraz prof. dr hab. Ryszard M. Małajny z Wydziału Prawa i Administracji

    W tym samym okresie dwadzieścia osób uzyskało tytuł naukowy profesora: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, prof. dr hab. Piotr Kakietek, prof. dr hab. Krystyna Kleszcz, prof. dr Edward Możejko i prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz i prof. dr hab. Idzi Panic z Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Janusz Janeczek i prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk z Wydziału Nauk o Ziemi, prof. dr hab. Ernest Knosala z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Tomasz Dłotko, prof. dr hab. Zofia Drzazga, prof. dr hab. Zygmunt Gburski, prof. dr hab. Teresa Kowalska i prof. dr hab. Krystian Roleder z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. dr hab. Stanisław Cabała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. Jerzy Fober, prof. Anna Kowalczyk-Klus oraz prof. Aleksander Lasoń z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, prof. Bogdan Dziworski z Wydziału Radia i Telewizji.

Ten artykuł pochodzi z wydania: