POLEMIKA

Uroczystości okolicznościowe

 1. 13. 02. 1999 - uroczystość wręczenia Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego "Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji".
 2. 23. 02. 1999 - otwarcie II Prezentacji EDUKACJA'99 oraz uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszonego z okazji 30-lecia Uniwersytetu Śląskiego "Mój Uniwersytet".
 3. 12. 04. 1999 - Wieczór Akademicki.

  Gość: Senator RP, Kazimierz Kutz; wykład: "Śląsk a Polska", koncert kameralny "Kompozytorzy śląscy".

 4. 07. 05. 1999 - udział w uroczystościach 80-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 5. 19. 06. 1999 - III Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu w Filharmonii Śląskiej.

  Gość: prof. dr hab. Marek Zrałek; wykład: "Spór o istotę materii", koncert oratoryjny: F. Mendelssohn-Bartholdy "Paulus".

 6. 22. 06. 1999 - Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ.
 7. 06. 09. 1999 - udział z referatem w VII Forum Gospodarczym Regionalnej Izby Gospodarczej "Województwo Śląskie 2010 - Gospodarka, Nauka, Kultura".
 8. 11. 09. 1999 - uroczystość wręczenia Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego "Nagrody Indywidualnej Prezydenta Katowic w Dziedzinie Kultury" (15. edycja Nagrody).
 9. 14. 10. 1999 - uroczystość wręczenia pracownikom Uczelni odznak "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego" z okazji Dnia Edukacji.
 10. 22. 10. 1999 - udział z referatem w uroczystej sesji z okazji 40-lecia Programu Fundacji Fulbrighta w Polsce.
 11. 15. 11. 1999 - 5. Wieczór Akademicki.

  Gość: Redaktor Michał Ogórek (Gazeta Wyborcza); wykład: "Czy Śląsk musi być czarną owcą? ", koncert kameralny "Kompozytorzy śląscy, cz. II".

 12. 16-17. 12. 1999 - wieczory wigilijne dla nauczycieli akademickich z udziałem chórów uniwersyteckich z Filii UŚ w Cieszynie oraz muzyków Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Ten artykuł pochodzi z wydania: