Konferencje

 1. 29. 01. 1999 - Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Uniwersytecie Opolskim.

  Tematyka: (1) finansowanie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, (2) ocena jakości kształcenia, (3) projekt ustawy o szkolnictwie wyższym.

 2. 6. 05. 1999 - Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów (RPR).

  Goście: cz. I - Delegacja rektorów uniwersytetów ze Strasbourga (Francja), cz. II - Komisja Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

  Tematyka: (1) sytuacja szkolnictwa wyższego i nauki we Francji i w Polsce, (2) współpraca uczelni śląskich i francuskich, (3) wspieranie działalności szkół wyższych przez samorządy.

 3. 5-6. 06. 1999 - Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej.

  Tematyka: (1) sytuacja finansowa szkolnictwa wyższego i nauki, (2) sprawozdanie z działalności KRASP oraz wybory władz KRASP na kadencję 1999-2002.

 4. 7-8. 06. 1999 - Spotkanie KRASP z Papieżem Janem Pawłem II w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 5. 25. 06. 1999 - Posiedzenie KRUP w Uniwersytecie Warszawskim.

  Tematyka: (1) uchwała KRUP w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, (2) sprawozdanie z działalności KRUP oraz wybory władz KRUP na kadencję 1999-2002 - Rektor Uniwersytetu Śląskiego został wybrany Wiceprzewodniczącym KRUP, (3) działalność Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

 6. 10-11. 10. 1999 - Posiedzenie KRUP w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

  Goście: Minister Edukacji Narodowej, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

  Tematyka: (1) projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, (2) międzyuczelniane studia humanistyczne, (3) jakość kształcenia - postępowanie akredytacyjne, (4) konsorcjum komputerowo-informatyczne uniwersytetów polskich.

 7. 19. 10. 1999 - Posiedzenie RPR.

  Gość: Marszałek Województwa Śląskiego.

  Tematyka: (1) wybory władz RPR na kadencję 1999-2002 - Prezydentem RPR ponownie wybrano Rektora Uniwersytetu Śląskiego, (2) Program rozwoju Regionu śląskiego - rola edukacji, nauki i kultury w Regionie, (3) przeciwdziałanie narkomanii na terenie uczelni wyższych w województwie śląskim.

 8. 19. 11. 1999 - Posiedzenie RPR.

  Gość: Wojewoda Śląski.

  Tematyka: (1) stan i potrzeby szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w Regionie, (2) rola szkolnictwa wyższego w restrukturyzacji przemysłowej województwa śląskiego.

 9. 21. 12. 1999 - Posiedzenie RPR.

  Tematyka: projekt ustawy o szkolnictwie wyższym.

Ten artykuł pochodzi z wydania: