STUDIA DOKTORANCKIE

    W okresie od 15. 02. 1993 r. do 31. 10. 1999 r. na studia przyjęto 2. 198 słuchaczy, w tym na studia dzienne (ze stypendium) - 853 osoby, na studia zaoczne - 1. 345 osób.

    W roku akademickim 1999/2000 studiuje 1. 203 słuchaczy: lata I-IV - 1029 osób, w tym studia dzienne (ze stypendium) - 449 osób, studia zaoczne - 580 osób. Z przedłużeniami (tzw. V rok) studiuje 174 osoby, w tym studia dzienne - 95 osób i studia zaoczne - 79 osób. Nie wszyscy słuchacze studiów dziennych otrzymując zgodę na przedłużenie studiów otrzymali jednocześnie zgodę na przedłużenie terminu wypłacania stypendium. 221 osób z grupy słuchaczy to pracownicy UŚ skierowani na dzienne studia doktoranckie oraz 37 pracowników UŚ studiujących w trybie zaocznym.

    Na 31 marca 2000 r. 291 słuchaczy ukończyło studia doktoranckie i obroniło prace doktorskie w tym po studiach dziennych - 212 osób, po studiach zaocznych - 79 osób.

Ten artykuł pochodzi z wydania: