Pomoc rzeczowa

    Sytuacja życiowa, materialna i rodzinna pracowników Uczelni w wielu wypadkach jest bardzo trudna, toteż osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą ubiegać się o pomoc bezzwrotną - zapomogę materialną lub losową.

    W 1999 roku zapomogę otrzymało 372 pracowników oraz 192 emerytów i rencistów.

    41 pracowników skorzystało z dofinansowania do wyżywienia dla 59 swoich dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

    W roku 1999 - 56 rodzin pracowników, którym urodziło się dziecko otrzymały jednorazową pomoc materialną w postaci zapomogi losowej z tytułu urodzenia dziecka.

    1210 dzieci w wieku od 1 roku do lat 14, w tym 26 dzieci rencistów Uczelni, otrzymało z okazji Mikołaja paczki ze słodyczami.

Ten artykuł pochodzi z wydania: