Wymiana osobowa z zagranicą

    Przyjazdy gości zagranicznych

    W ciągu roku 1999 odnotowano 784 przyjazdy służbowe cudzoziemców z 53 krajów świata. Ilość przyjazdów w zależności od celu przedstawia się następująco:

- Staże naukowe i badawcze - 13 osób.

- Udział w imprezach naukowych - 51.

- Przyjazdy o charakterze organizacyjnym - 13.

- Przyjazdy związane z zatrudnieniem - 37.

- Inne przyjazdy - 670.

    Największą liczbę gości zagranicznych na Uniwersytet przyjechało z: Czech - 162, Francji - 126, Niemcy - 92. Geografia przyjazdów gości zagranicznych na Uniwersytet Śląski wskazuje, że największe zainteresowanie współpracą z naszym Uniwersytetem istnieje wśród instytucji w krajach sąsiadujących z Polską.

    Podejmowanie nauki na Uniwersytecie przez studentów zagranicznych

    Naukę na Uniwersytecie Śląskim na różnego rodzaju studiach, kursach i praktykach podjęło ogółem 415 osób z 48 krajów. Nauka obejmowała następujące typy działalności:

- Studia doktoranckie - 11 osób.

- Studia magisterskie i semestralne - 139 osób.

- Staże naukowe - 13 osób.

- Praktyki dydaktyczne - 12 osób.

- Kursy językowe - 239 osoby.

    Wyjazdy zagraniczne

    W 1999 roku zanotowano 1187 wyjazdów za granicę do 38 krajów świata. Ilość wyjazdów w zależności od ich celu przedstawia się następująco:

- Staże naukowe i badawcze - 54,

- Staże szkoleniowe - 188,

- Udział w imprezach naukowych - 347,

- Wyjazdy o charakterze organizacyjnym - 2,

- Wyjazdy związane z zatrudnieniem - 10,

- Inne wyjazdy - 586.

    Największą ilość wyjazdów odnotowano do: Czech - 225, a następnie do Niemiec - 215, Słowacji - 133. Geografia wyjazdów ma podobny charakter jak w przypadku przyjazdów. Największe natężenie wyjazdów obserwuje się do krajów sąsiednich.

    Kształcenie się studentów i pracowników naukowych za granicą

    Różnego rodzaju studia za granicą podjęło 242 pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów Uniwersytetu Śląskiego. Kształcenie za granicą obejmowało następujące typy działalności:

- studia magisterskie i semestralne - 89 osób;

- staże naukowe - 61 osób;

- studia doktoranckie - 3 osoby;

- kursy językowe - 38 osób;

- stypendia - 50 osób;

- staże habilitacyjne - 1 osoba.

TABELA 1
Charakterystyka wymiany osobowej w latach 1996 do 1999
Wyszczególnienie1996199719981999
wyjazdy zagraniczne (ogółem)1109116610791187
Kształcenia za granicą216455253242
Przyjazdy gości (ogółem)879822658784
Kształcenie cudzoziemców161258218415
TABELA 2TABELA 3
Koszty wyjazdów zagranicznych realizowanych przez Uniwersytet Śląski w 1999 roku
Koszty przyjęcia gosci zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim w 1999 roku
Źródło finansowania1998  Źródło finansowania1998
Środki budżetowe Uczelni108 872, 82  Środki budżetowe Uczelni68 286, 67
Działalność statutowa443 112, 57  Działalność statutowa16 760, 69
KBN111 778, 48  KBN20 861, 00
Badania własne176 142, 60  Badania własne2 565, 00
Środki programów międzynarodowych254 751, 50  Środki programów międzynarodowych52 958, 17
Inne środki533 574, 48   Inne środki 75 062, 51
Razem1 628 232, 45  Razem236 494, 04

Współpraca bilateralna

    W ciągu roku 1999 Uniwersytet zawarł 7 nowych porozumień o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z następującymi instytucjami zagranicznymi:

  1. Uniwersytet Louis Pasteur, Strasbourg, Francja.
  2. Pohjois-Savo Polytechnic, Varkaus, Finlandia.
  3. Uniwersytet Menoufia, Egipt.
  4. Europejska Akademia Badań nad Skutkami Rozwoju Nauki i Techniki, Niemcy.
  5. Uniwersytet Kossuth Lajos, Debreczyn, Węgry.
  6. Fachhochschule, Trier, Niemcy.
  7. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. Ciołkowskiego, Kaługa, Rosja.

    Uniwersytet Śląski zawarł ogółem 95 umów bilateralnych o współpracy naukowo-badawczej z Instytucjami i Uniwersytetami z 31 krajów świata. Najwięcej umów bilateralnych zostało zawartych z Uniwersytetami z: Francji - 13, Niemiec - 11, Rosji - 10, Hiszpanii - 6 oraz po 5 umów z instytucjami w Czechach, na Ukrainie i Wielkiej Brytanii.

Współpraca w ramach międzynarodowych organizacji akademickich i towarzystw naukowo - technicznych

    Uniwersytet Śląski uczestniczy w pracach następujących organizacji międzynarodowych:

IAU- International Association of Universities, Paryż, (Francja).
AUDEM - Alliance of Universities for Democracy, Knoxville, Tennessee, (USA).
CBUR - Konferencja Rektorów Uniwersytetów Krajów Bałtyckich, Turku, (Finlandia).
CRE - Stała Konferencja Rektorów, Prezydentów i Wicekanclerzy Uniwersytetów Europejskich, Genewa, (Szwajcaria).
IOUTN - International Organisation for Unification of Terminological Neologismus, affiliated with UN.
IAUP - International Association of University Presidents, Sacramento, California, (USA).
EUPEN - European Physics Education Network, Gent, (Belgia).
Ten artykuł pochodzi z wydania: