Spotkania

 1. Wojewoda Katowicki: 10. 03. 1999, 1. 04. 1999, 16. 07. 1999, 24. 09. 1999, 17. 11. 1999.
 2. Marszałek Województwa Śląskiego: 29. 03. 1999.
 3. Minister Edukacji Narodowej: 26. 02. 1999, 15. 09. 1999, 23. 09. 1999.
 4. Podsekretarz Stanu w KBN: 14. 06. 1999.
 5. Rektorzy uczelni katowickich: 4. 03. 1999, 30. 03. 1999, 21. 04. 1999, 2. 06. 1999, 10. 06. 1999, 29. 09. 1999, 2. 11. 1999.
 6. Burmistrz Cieszyna: 12. 03. 1999.
 7. Prezydent Katowic: 2. 09. 1999.
 8. Prezydent Bielska-Białej: 15. 01. 1999.
 9. Prezes PAN i Prezes Oddziału PAN: 1. 04. 1999, 16. 07. 1999.
 10. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego: 20. 10. 1999, 7. 12. 1999, 29. 12. 1999.
 11. Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: 25. 03. 1999.
 12. Arcybiskup Metropolita Katowicki: 12. 03. 1999, 27. 05. 1999, 27. 07. 1999, 16. 11. 1999, 18. 12. 1999.
 13. Prezydent Sosnowca: 21. 09. 1999.
 14. Prezydent Jastrzębia Zdroju: 9. 12. 1999.
 15. Starosta Powiatu Wodzisławskiego: 25. 11. 1999, 16. 12. 1999.
 16. Prezydent Rybnika: 8. 09. 1999.
 17. Rada Patronacka Filharmonii Śląskiej i Międzynarodowego Festiwalu Dyrygentów im. G. Fitelberga: 26. 03. 1999, 10. 06. 1999, 2. 09. 1999, 20. 12. 1999.

    Tematyka spotkań:

 1. - przekazanie Uniwersytetowi budynków na potrzeby naukowo-dydaktyczne i biblioteczne,
 2. - wsparcie finansowe dla programu "Superkomputery dla śląskiego środowiska naukowego",
 3. - funkcjonowanie Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
 4. - pozyskanie środków na realizację inwestycji uniwersyteckich (w tym na budowę nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji),
 5. - zwiększenie dotacji budżetowej dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym dla Uniwersytetu,
 6. - utworzenie Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego (GOB) w Mikołowie-Mokrem pod patronatem m. in. Uniwersytetu,
 7. - powołanie Wydziału Teologicznego,
 8. - rozwój kampusów uniwersyteckich,
 9. - Festiwal Nauki - Śląsk'2000,
 10. - powstanie kampusu akademickiego w Rybniku,
 11. - powstanie państwowej szkoły wyższej w Bielsku-Białej,
 12. - projekt ustawy o szkolnictwie wyższym,
 13. - reforma oświaty na Śląsku,
 14. - perspektywy rozwoju kultury na Śląsku,
 15. - akademicka służba zdrowia.
Ten artykuł pochodzi z wydania: