Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

    Na dzień 31 grudnia 1999 roku pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zajmowali: 1 383, 20 etatu, ( z czego z dochodów własnych wydziałów, jednostek finansowane są: 0, 75 et. inżynieryjno-technicznego, 1 et. informatyka, 3 et. administracyjne oraz 2, 5 et. obsługi ).

    Grupę tę tworzą :

  1. - pracownicy naukowo-techniczni - 82, 5 etatu(wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2 et)
  2. - pracownicy inżynieryjno-techniczni i informatycy - 291, 40 etatu ( wzrost o 12, 25 et. )
  3. - pracownicy biblioteczni-175, 25 etatu (spadek o 2, 5 et. )
  4. - pracownicy administracyjni - 470, 90 etatu, (wzrost zatrudnienia o 12, 25 et. )
  5. - pracownicy obsługi, robotnicy i kierowcy - 346, 40 etatu, (wzrost zatrudnienia o 3, 25 et. )
  6. - pracownicy działalności wydawniczej i instruktorzy zatrudnieni w SZPiT "Katowice"- 16, 75 etatu.

    W 1999 roku w Administracji Centralnej utworzone zostało nowe stanowisko pracy - stanowisko Głównego Specjalisty ds. Współpracy w ramach Programów Europejskich oraz nowa jednostka - Biuro Promocji i Karier.

Ten artykuł pochodzi z wydania: