PROJEKTY BADAWCZE (GRANTY KBN)-

    W roku 1999 w dwóch konkursach zgłoszono 149 wniosków (135 w 1998 roku). Pozytywną ocenę i decyzję o finansowaniu otrzymało 39 projektów, co stanowi 26, 17% (39, 26% - w 1998 r. ) na ogólną kwotę 2 573 230 zł (2 554 870 zł w 1998 r. ). W 1999 roku realizowano 125 grantów, tj. o 7 mniej niż w roku 1998. Podobnie jak w latach poprzednich, koszty pośrednie (liczone od kosztów, bez aparatury i publikacji) ustalono: dla wydziałów eksperymentalnych w wysokości 30%, a dla humanistycznych - 25%; dla grantów promotorskich odpowiednio 20% i 15%.

Ten artykuł pochodzi z wydania: