INTERNET ŁĄCZY KOMPUTERY I ZBLIŻA LUDZI

Korespondencja

Podstawowa tematyka korespondencji:

- finansowanie inwestycji uniwersyteckich, w tym budowa WPiA;

- powołanie Wydziału Teologicznego;

- projekt ustawy o szkolnictwie wyższym;

- utworzenie Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego.

 1. 09. 02. 1999 - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej: wniosek o dofinansowanie inwestycji UŚ w 1999 roku.
 2. 16. 02. 1999 - Arcybiskup Metropolita Katowicki i Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej: powołanie w Uniwersytecie Śląskim Wydziału Teologicznego.
 3. 24. 02. 1999 - Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: jw.
 4. 16. 06. 1999 - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego: stanowisko UŚ w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.
 5. 21. 06. 1999 - Podsekretarz Stanu w Komitecie Badań Naukowych: stanowisko UŚ w sprawie dofinansowania rozbudowy i udostępniania baz danych w sieciach komputerowych.
 6. 22. 06. 1999 - Minister Edukacji Narodowej: uwagi do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.
 7. 02. 07. 1999 - Wojewoda Śląski: powołanie Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego (GOB).
 8. 20. 07. 1999 - Arcybiskup Metropolita Katowicki: umowa w sprawie powołania Wydziału Teologicznego.
 9. 27. 07. 1999 - Prezes Polskiej Akademii Nauk: propozycja wystąpienia do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) w sprawie przekazania terenów pod GOB.
 10. 30. 07. 1999 - Prezes Oddziału AWRSP: wniosek o przekazanie terenów pod GOB.
 11. 10. 09. 1999 - Wicemarszałek Województwa Śląskiego: materiały dot. powołania GOB.
 12. 27. 10. 1999 - Minister Edukacji Narodowej: wniosek o potwierdzenie finansowania inwestycji dla WPiA.
 13. 09. 12. 1999 - Nuncjusz Apostolski w Polsce: dot. powołania Wydziału Teologicznego w UŚ.
Ten artykuł pochodzi z wydania: