WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
Uniwersytetu Śląskiego

40-007 Katowice, ul. Bankowa 9; tel./fax: 0/32/3591235
zaprasza na XIII cykl wykładów:

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w roku akademickim 2004/2005 umożliwia studentom UŚ zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego w ramach zajęć fakultatywnych.*

PROGRAM - semestr I

14.10.2004 Dr hab. Ewa Kurczyńska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ.
"Kwas salicylowy - lek dla ludzi, sygnał dla roślin."
21.10.2004 Forum Natura
Dr Ireneusz R. Moraczewski, Uniwersytet Warszawski.
"I Ty możesz zostać botanikiem - komputerowy system rozpoznawania roślin."
28.10.2004 Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, Wydz. Pedagogiki i Psychologii UŚ.
"Co stanowi naturalne środowisko współczesnego człowieka. Pożegnanie z mitem."
04.11.2004 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
18.11.2004 Forum Natura
Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN, Sopot.
"Pojutrze będzie chłodniej, bo dzisiaj jest cieplej - czego możemy dowiedzieć się obserwując morze."
25.11.2004 Dr Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ.
"Nasz ślad na Ziemi - koncepcja "ecological footprint"."
02.12.2004 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
09.12.2004 Dr Grzegorz Jankowski, Wydział Nauk o Ziemi, UŚ.
"Współczesny krajobraz kulturowy Rud Wielkich dziedzictwem dawnej działalności gospodarczej zakonu Cystersów."
16.12.2004 Forum Natura
Mgr inż. Brygida Gniełka, Biuro Inżynieryjno-Doradcze EKOM,Chorzów.
"3 x E - Ekonomicznie, Estetycznie i Ekologicznie, czyli DTŚ-ką przez GOP."
06.01.2005 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
13.01.2005 Dr Agnieszka Babczyńska, Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ.
"Nie deptać... pająków - nieoczekiwani sprzymierzeńcy w walce o czyste środowisko."
20.01.2005 Forum Natura
Senator RP Kazimierz Kutz
"Poprzemysłowy krajobraz Śląska - niechciana perła w koronie."

* - Po uzgodnieniu warunków zaliczenia z Dziekanem Wydziału, Studentów obowiązuje wpis na listę wykładową do 21.10.2004 r. w Centrum lub przed wykładem

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...