ZBIORY SPECJALNE w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja "Pallas Silesia" wspólnie wydały ważną publikację Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego ZBIORY SPECJALNE. Autorką tekstu jest Lidia Czech, historyk, emerytowany starszy kustosz dyplomowany, organizator i długoletni kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki UŚ w Katowicach.

Publikacja prezentuje różne rodzaje zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, zbiory kartograficzne i graficzne)

okładka
 
oraz najciekawsze, merytorycznie i wydawniczo, dzieła zgromadzone w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Walory estetyczne i poznawcze książki podnosi bogaty materiał ilustracyjny ukazujący część wartościowego zasobu Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Ten niewielki, aczkolwiek bogaty w fotografie najpiękniejszych ksiąg, album ma przybliżyć cenne i wartościowe dzieła ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego rzadko pokazywane szerszej publiczności. Publikacja pełni niejako funkcję przewodnika oprowadzającego zainteresowanych książkowymi zabytkami po najcenniejszych okazach przeszłości zgromadzonej w Bibliotece. Rzadkie dzieła z dawnych czasów mają w przyszłości stać się ozdobą nowoczesnej biblioteki naukowej, która będzie, jak powiada Dariusz Pawelec we wstępie do publikacji: "sercem uniwersytetu, miejscem spotkania i wymiany myśli, intelektualnym terminalem zapewniającym nieograniczony kontakt ze światem wiedzy". Starodruki i rękopisy ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki UŚ z pewnością będą podtrzymywały w Bibliotece pamięć o bogatym dorobku narodowej kultury.

Książkę zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego, dzięki finansowej pomocy Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ oraz Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego "Viribus Unitis".

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...