SUPERPRACOWNIA 2003

15 października w sali 65 Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach przy ul. Bankowa 12 w Katowicach odbyła się uroczystość otwarcia SUPERPRACOWNI 2003. W uroczystości udział wzięli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Senator RP dr Jerzy Markowski, Prezydent Katowic Piotr Uszok, przedstawiciel sponsorów konkursu Prezes Zarządu Banku Śląskiego ING Krzysztof Brejdak oraz Prodziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk. Obecni byli także pracownicy Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ oraz osoby związane z informatyzacją Uczelni.

Superpracownia
 

Nowo otwarta, nowoczesna pracownia komputerowa została utworzona ze środków otrzymanych za wyróżnienie w konkursie SUPERPRACOWNIA 2003,. organizowanym w ramach programu Internet w szkołach - projekt Prezydenta RP. Celem projektu SUPERPRACOWNIA jest tworzenie nowoczesnych laboratoriów komputerowych w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie całego kraju, w pełni dostosowanych do potrzeb korzystającej z nich młodzieży.

Superpracownia
Od lewej stoją: Prezydent Katowic Piotr Uszok, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauki o Materiałach UŚ prof. dr hab. Janusz Frąckowiak, Senator RP Jerzy Markowski, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek

Do konkursu zgłoszono 120 wniosków z różnych instytucji naukowych. Jury przyznało 10 nagród o łącznej wartości 2 mln złotych. Nagrodzony projekt: Kształcenie nauczycieli i studentów w zakresie komputerowego wspomagania projektowania maszyn i urządzeń, powstał we współpracy Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego z Wydziałem Mechaniczno-Technologicznym (Instytutem Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych) Politechniki Śląskiej - koordynatorem projektu - i Wydziałem Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych Akademii Bydgoskiej. Uniwersytecka część projektu powstała pod kierownictwem Dyrektora Instytutu Nauki o Materiałach prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Łągiewki.

Prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka
Prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, Dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach

Parametry oraz wyposażenie ufundowanej pracowni konsultowano z przedstawicielami naszej Uczelni tak, aby możliwe było jak najlepsze wykorzystanie przekazywanego sprzętu oraz oprogramowania. Dzięki temu w zainstalowano tu 10 wysokiej klasy komputerów (procesor Intel Pentium 4HT, pamięć RAM 256 MB, dysk stały o pojemności 120 GB, monitor LG 22'' N2200P) oraz jeden komputer-serwer, przystosowanych do pracy w zakresie zastosowania informatyki w inżynierii materiałowej i nauce o materiałach. Komputery będą służyły przede wszystkim pracownikom oraz studentom Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.

Superpracownia
 

Tak wyposażona pracownia będzie służyła podnoszeniu poziomu wiedzy w zakresie technologii, budowy i eksploatacji maszyn, badań własności i jakości materiałów, doskonaleniu dydaktyki w systemie kształcenia ustawicznego na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (studia dzienne, studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) oraz wspomagała komputerowe badania naukowych, w tym szczególnie nowoczesne metod badania materiałów takich jak: wysokorozdzielcza mikroskopia elektronowa, dyfrakcja rentgenowska, metody jądrowe i inne. Komputery będą także brały udział w obliczeniach struktury elektronowej materiałów oraz symulacji komputerowa zjawisk zachodzących w materiałach. Poprzez łącza internetowe będzie możliwa łączność i współpraca z pracowniami Politechniki Śląskiej i Akademii Bydgoskiej.

Superpracownia
Prorektorzy prof. dr hab. Wiesław Banyś
i prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, dumni z nowej pracowni

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...