Krajobrazy Karpat

W dniach 7 - 9 października 2004 roku w Centrum Konferencyjnym Filii UŚ w Ciesznie odbyło się IV Seminarium pt. Krajobrazy Karpat. Organizatorem seminarium jest Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Katowicach, PTG oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Zasłuchani i zamyśleni uczestnicy konferencji
Zasłuchani i zamyśleni uczestnicy konferencji

Seminarium zostało otwarte przez Panią Prorektor ds. Filii UŚ w Cieszynie prof. dr hab. Halinę Rusek oraz dziekana Wydziału Edukacji i Nauk o Kulturze prof. dr. Hab. Zygmunta Kłodnickiego. Wprowadzenia do tematyki seminarium podjął się Senator RP Władysław Bułka oraz Pani prof. dr hab. Maria Pulinowa. Spotkanie integrowało osoby z różnych dziedzin naukowych wokół tematyki związanej z Karpatami.

Wystąpienie Prorektor ds. Filii UŚ w Cieszynie prof. dr UŚ hab. Haliny Rusek.
Wystąpienie Prorektor ds. Filii UŚ w Cieszynie prof. dr UŚ hab. Haliny Rusek.

Na konferencji podejmowano wiele tematów - począwszy od uwarunkowań fizyczno-geograficznych Karpat, przez zagadnienia geomorfologiczne, klimatyczne, hydrologiczne po problemy związane z architekturą i kulturą.

Prezentacja krajobrazów
Prezentacja pięknych krajobrazów okolicy Pogórza Wiśnickiego

Trzeba zaznaczyć, że seminarium nawiązuje do dawnej formy konferencji geograficznych, które poza referowaniem artykułów obejmowały też wyjazdy, wyjścia w teren i bezpośrednie badania. Taka forma konferencji pozwala lepiej poznać region Śląska Cieszyńskiego oraz Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, staje się także bogatym źródłem materiałów naukowych.

Autorzy: Zbigniew Caputa, Foto: Krzysztof Pszczółka
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...