PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM INAUGURACJI

Tradycyjnie, co roku, październik w Uniwersytecie Śląskim jest miesiącem inauguracji wydziałowych. Wiele z nich zaszczycają swoją obecnością władze Uniwersytetu Śląskiego: JM Rektor, Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani, także licznie zaproszeni goście: przedstawiciele kultury, polityki i władz Regionu.

Uroczysta inauguracja
Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Rybniku. Od lewej stoją: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

Na szczególną uwagę zasługuje uroczysta inauguracja roku akademickiego w Ośrodku Działalności Dydaktycznej w Rybniku, która odbyła się 11 października br. w Rybnickim Centrum Kultury przy ul. Saint Vallier 1. Ośrodek wchodzi w skład rybnickiego Zespołu Szkół Wyższych utworzonego przez Uniwersytet Śląski, Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechnikę Śląską. W inauguracji wzięli udział Rektorzy oraz Prorektorzy wszystkich uczelni założycielskich, ze strony naszej Uczelni: JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prorektor ds. Kształcenia. Uroczystość poprowadził prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, JM Rektor Politechniki Śląskiej, a przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Uroczysta inauguracja
Inauguracja na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu; od lewej: Prodziekan ds. Ogólnych i Studenckich prof. UŚ dr hab. Zygmunt Wokulski, Dziekan WIiNoM prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Dziekan WNoZ prof. dr hab. Jacek Jania

Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja studentów I roku trzech Uczelni oraz ceremonia złożenia ślubowania akademickiego. Indeksy i gratulacje studentom Uniwersytetu Śląskiego składali JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. Przemówienie wygłosił także Wicewojewoda Śląski Andrzej Waliszewski oraz Prezydent Rybnika Adam Fudała. Prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek, Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ przeprowadził wykład zatytułowany Kanon jako problem kultury współczesnej.

Uroczysta inauguracja
Każda inauguracja nowego roku akademickiego to przede wszystkim święto "świeżo upieczonych" studentów

Przed uroczystością w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku odbła się Msza święta inaugurująca rok akademicki 2004/2005 w ZSW w Rybniku. Mszy przewodniczył JE Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń Metropolita Katowicki.

Uroczysta inauguracja
Uroczysta inauguracja na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu

Autorzy: Redakcja, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...