Nowy rok, nowy budynek, nowa pracownia...

Czyżby stało się tradycją, że kolejny rok akademicki w Uniwersytecie Śląskim witamy nowym budynkiem? Po Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi (o czym pisaliśmy w poprzednim numerze "Gazety Uniwersyteckiej") przyszła kolej na nowy gmach Wydziału Teologicznego. Od dawna słyszeliśmy, że to "cud techniki", a na pewno jeden z najbardziej inteligentnych budynków Katowic. Na łamach "Gazety..." zamieszczamy zatem najciekawsze i, naszym zdaniem, najważniejsze informacje techniczne na temat funkcjonowania tego nowoczesnego budynku, który stał się schronieniem dla bardziej uduchowionej części naszej wspólnoty akademickiej. Ceremonię rozpoczęcia roku akademickiego 2004/2005 w murach nowego gmachu dokumentujemy na stronach listopadowego numeru "Gazety...".

Tradycyjnie publikujemy w całości także wykłady inauguracyjne: prof. UŚ dr. hab. Zbigniewa Ustrnula, wygłoszony na ogólnouczelnianej inauguracji roku akademickiego 2004/2005 w Międzywydziałowej Auli Wydziału Nauk o Ziemi oraz prof. UŚ dr. hab. Piotra Wilczka, Dziekana Wydziału Filologicznego, wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku. Zamieszczamy także mowę inauguracyjną JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka z ceremonii otwarcia i poświęcenia nowego gmachu Wydziału Teologicznego.

3 października absolwent Wydziału Filologicznego UŚ - Wojciech Kuczok - został laureatem prestiżowej nagrody literackiej NIKE. Jury uznało jego powieść Gnój za najlepszą książkę 2003 roku. Z tej okazji na łamach "Gazety..." publikujemy wywiad z laureatem nagrody - Wojciechem Kuczokiem.

Ważną chwilą dla naszej Uczelni, a szczególnie dla Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach, było uroczyste przekazanie i otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej, utworzonej ze środków otrzymanych za wyróżnienie w konkursie Superpracownia 2003, organizowanym w ramach programu Internet w szkołach - projekt Prezydenta RP. Z tej okazji prezentujemy fotoreportaż z uroczystości oraz informacje dotyczące Superpracowni.

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...