Zestawienie liczbowe z rekrutacji na I rok studiów dziennych na rok akademicki 2004/2005

STUDIA DZIENNE

Lp. K i e r u n e k /specjalność Liczba
kandydatów
na 1 miejsce
Przyjęto
ogółem
1. Biologia 4,3 123
2. Biologia - MU 1,0 144
3. Ochrona środowiska 3,2 122
4. Ochrona środowiska - MU 0,6 64
5. Biotechnologia 4,4 122
6. Chemia 1,2 107
7. Chemia środowiska 1,1 50
8. Edukacja techniczno-informatyczna 3,6 180
Filologia, specjalność:
9. Angielska 4,1 51
10. Angielska - pr. tłum. - j. niemiecki 10,5 29
11. Angielska - pr. tłum. - j. arabski 8,5 32
12. Kultura i literatura brytyjska i amerykańska 7,3 29
13. Kultura i literatura brytyjska i ameryk. (Rybnik) 3,4 18
14. Angielska MU 2,3 128
15. Germańska 4,8 60
16. Kult. i lit. krajów niemieckiego obszaru język. 2,3 54
17. Romańska 2,0 31
18. Romańska MU 1,0 49
19. Język francuski 3,0 34
20. Język francuski (Rybnik) 1,9 21
21. Język francuski MU 0,9 23
22. Język hiszpański 15,4 29
23. Język hiszpański MU 0,9 23
24. Włoska 2,6 31
25. Włoska MU 0,8 38
26. Rosyjska 4,0 31
27. Języki wschodniosłowiańskie 2,7 29
28. Języki wschodniosłowiańskie MU 1,3 33
29. Język rosyjski od podstaw 5,1 62
30. Język rosyjski od podstaw MU 1,1 27
31. Słowiańska 3,7 111
32. Słowiańska - MU 0,6 39
33. Klasyczna 4,0 58
34. Filologia polska 2,3 299
35. Filologia polska (Rybnik) 1,6 80
36. Filologia polska - MU 0,7 63
37. Fizyka 3-l + MU
 Medyczna 2,9 47
 Medyczna MU 0,4 11
 Informatyczna 1,7 32
 Informatyczna MU 1,0 26
 Informatyczna - Jastrzębie 1,6 40
38. Fizyka - ekonofizyka
 Katowice 1,5 42
 Jastrzębie 0,5 35
39. Ekonofizyka - MU 0,4 10
40. Fizyka 5-l. 1,4 131
41. Fizyka -specjalność: nauczycielska fizyka z chemią 1,2 47
42. Fizyka - specjalność: nauczycielska fizyka z informatyką 1,3 48
43. Filozofia 9,2 128
44. Filozofia (Rybnik) 4,8 35
45. Filozofia - MU 0,7 20
46. Geografia 6,0 124
47. Geografia MU 0,8 124
48. Geologia 3,9 158
49. Geologia MU 0,8 75
50. Geologia - specjalność: geofizyka 1,4 74
51. Historia 5,1 132
52. Historia (Rybnik) 3,0 30
53. Historia - MU 0,8 24
54. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 2,2 78
55. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo MU 1,0 73
56. Informatyka 2,7 103
57. Informatyka MU 0,9 95
58. Informatyka (M-F-Ch) 2,4 77
59. Kulturoznawstwo 5,7 107
60. Kolegium J. Biznesu specjalność: j. handlowy
 - j. angielski 5,4 111
 - j. rosyjski (zaawansowany) 2,0 25
 - j. rosyjski (dla początkujacych) 3,3 45
61. Matematyka 2,0 182
62. MISH 5,1 28
63. MISM-P 2,4 25
64. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 2,8 30
65. Politologia 8,1 161
66. Politologia (Rybnik) 4,0 70
67. Politologia MU 1,3 65
68. Politologia - MSzNP 0,8 32
69. Prawo 5,4 289
70. Pedagogika 23,2 108
71. Psychologia 11,2 154
72. Real. obr. film., telewizyjnego i fotografia 7,4 7
73. Real. obr. film., telewizyjnego i fotografia MU 0,8 7
74. Reżyseria 8,1 8
75. Socjologia 3-l. specjalność: praca socjalna 4,8 33
76. Socjologia 3-l. specjalność: reklama kom.społ.) 8,6 32
77. Socjologia MU 0,9 61
78. Socjologia MU (dla WSZiNS Tychy) 1,5 116
79. Socjologia 5-l. 12,1 76
80. Socjologia (Rybnik) 4,3 50
81. Teologia
 Pastoralna 0,9 44
 Nauczycielska 1,9 70
 Ogólna 2,4 64
82. Zarządzanie i marketing 10,1 97
83. Zarządzanie i marketing MU 1,2 134
Razem Katowice 4,0 6 474
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
84. Etnologia 2,9 61
85. Pedagogika 8,2 57
86. Pedagogika
 Cieszyn 2,0 50
 Jastrzębie 4,5 53
87. Pedagogika MU 1,6 55
88. Pedagogika, specjalność:
 Animacja społeczno-kulturalna 3,4 63
 Edukacja filozoficzno-społeczna 1,6 33
 Edukacja religijna 2,3 33
Wydział Artystyczny
89. Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej (Z) 0,9 24
90. Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej (M) 1,1 16
91. Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej (MU) 0,6 11
92. Instrumentalistyka (Z) 1,5 7
93. Grafika (M) 7,7 19
94. Eduk. artyst. w zakresie sztuk plastycznych 4,3 55
Razem Cieszyn 3,7 537
Ogółem Uczelnia 3,9 7 011

STUDIA ZAOCZNE

Lp. K i e r u n e k Liczba
kandydatów
na 1 miejsce
Przyjęto
ogółem
1. Administracja 1,0 490
2. Administracja (MU) 0,8 731
3. Biologia 1,1 127
4. Biotechnologia 1,1 97
5. Edukacja techniczno-informatyczna 0,4 65
6. Filologia, specjalność:
 Angielska (MU) 2,8 153
 Angielska (MU), progr. j. angielski 2,6 45
 Germańska (MU), (nauczycielska) 1,2 77
 Germańska (MU), (translatoryka) 1,1 39
 Romańska (MU) 0,7 16
 Język rosyjski od podstaw 1,0 50
 Języki wschodniosłowiańskie 1,0 24
 Tłumacz języka rosyjskiego (MU)** 0,0 0
 Język hiszpański 1,2 24
7. Filologia polska 1,4 92
8. Filologia polska (MU) 0,9 45
9. Filozofia 0,7 80
10. Filozofia (Rybnik) 1,0 30
11. Geografia 1,0 167
12. Geografia (MU) 0,4 56
13. Geologia (MU)* 0,0 0
14. Historia 1,0 147
15. Historia (Rybnik) 1,7 51
16. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 0,8 42
17. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (MU) 1,3 33
18. Informatyka 0,9 82
19. Informatyka (MU) 1,6 122
20. informatyka M-F-Ch 1,2 53
21. Kulturoznawstwo 1,3 96
22. Kolegium J. Biznesu, specjalność: język handlowy
 Język angielski 2,4 85
 Język rosyjski od podstaw 1,5 34
23. Matematyka 0,4 31
24. Matematyka (MU) 0,7 56
25. Ochrona środowiska 0,7 63
26. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 1,2 107
27. Politologia 1,0 419
28. Politologia (MU) 1,2 186
29. Prawo (limit zwiększony o 150 miejsc) 1,3 764
30. Pedagogika 3,4 114
31. Pedagogika (MU) dla abs. KN i 3-letnich st. licenc.,specj.
 opiekuńczo-wychowawcza 1,3 96
 wczesnoszkolna 1,6 85
 resocjalizacja 2,6 116
32. Psychologia 2,0 155
33. Socjologia 3-l. specjalność: praca socjalna 1,0 89
34. Socjologia 3-l. specjalność: reklamy i komunikacji. społ. 1,2 112
35. Socjologia (MU) dla absolwentów WZSS, specjalność:
 socjologia ogólna 0,4 37
 zarządzanie pracą socjalną 0,9 84
36. Socjologia (MU) dla absolwentów socjologicznych studiów licenc. w tym Wyższej Szkole Zarz. i Nauk Społ.w Tychach, specjalność: socjologia ogólna 1,5 142
37. Teologia 0,5 49
38. Teologia (MU)* 0,0 0
39. Zarządzanie i marketing
 Chorzów 0,6 34
 Jastrzębie 0,9 51
40. Zarządzanie i marketing (MU) 0,7 102
Razem Katowice 1,1 6 045
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
41. Etnologia 0,7 30
42. Pedagogika
 Cieszyn 2,8 91
 Jastrzębie 3,1 84
43. Pedagogika 1,4 102
44. Pedagogika (MU) 1,7 353
45. Pedagogika, specjalność:
 animacja społeczno-kulturalna 1,4 34
 edukacja filozoficzno-społeczna 0,8 25
Wydział Artystyczny
46. Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej 1,3 33
47. Eduk. artyst. w zakresie sztuki muzycznej (MU) 1,0 17
48. Instrumentalistyka* 0,0 0
49. Eduk. artyst. w zakresie sztuk plastycznych 1,2 93
50. Eduk. artyst. w zakresie sztuk plastycznych (MU) 0,6 63
Razem Cieszyn 1,5 925
Ogółem Uczelnia 1,1 6 970

Uwaga:
* Kierunki: Geologia -MU; Teologia -MU; Instrumentalistyka nie zostały uruchomione ze względu na brak kandydatów.
** Kierunek filologia, specjalność: tłumacz. języka rosyjskiego nie została uruchomiona ze względu na zbyt mała liczbę kandydatów.

źródło: Dział Nauczania UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...