Inauguracja roku akademickiego w Cieszynie

W dniu 5 października odbyły się w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego uroczystości inauguracyjne XXXIV roku akademickiego. Ceremonia odbyła się w auli uniwersyteckiej wypełnionej przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki, duchownymi, politykami, przedstawicielami samorządów lokalnych, dyplomatami oraz studentami a poprowadził ją JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek. Po wystąpieniu JM Rektora UŚ Prorektor ds. Filii w Cieszynie prof. dr hab. Halina Rusek wygłosiła sprawozdanie za ubiegły rok.

orszak rektorski
Od lewej, tuż˙ za pedlem, radosny orszak rektorski:
Prorektor ds. Filii UŚ w Cieszynie prof. dr hab. Halina Rusek,
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, Prorektor ds. Nauki,
Współpracy i Promocji prof. dr hab. Wiesław Banyś
oraz Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

Tradycyjny element uroczystości otwarcia Roku Akademickiego - wykład inauguracyjny - wygłosił w prof. dr hab. Wojciech Bursza, Kierownik Katedry Antropologii Kultury w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Prelekcja prof. Burszy, zatytułowana Tolerancja w wielokulturowym świecie, jak sam tytuł wskazuje, dotyczyła popularnej ostatnio tematyki tolerancji w świecie pełnym różnic poglądów, różnic w wyznaniach religijnych, różnic etnicznych etc.

przemówienie
Przemawia JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek

Uroczystości zamknął występ Chóru Instytutu Muzyki prowadzonego przez mgr Aleksandrę Zeman. Po uroczystościach dostojni goście udali się do galerii uniwersyteckiej na wernisaż wystawy malarstwa pedagogów Instytutu Sztuki pt. Stare i nowe.

Autorzy: Stanisław Pietroszek, Foto: Krzysztof Pszczółka
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...