Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego gmachu Wydziału Teologicznego UŚ

12 października odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana w Katowicach. W ceremonii wzięli udział: władze Uczelni i Wydziału oraz liczni zaproszeni goście - przedstawiciele środowisk nauki, kultury, polityki i instytucji związanych z naszym regionem. Uroczystego poświęcenia dokonał Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita Katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ. Uroczystości towarzyszyła inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym. Mowę z tej okazji wygłosił ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, Dziekan Wydziału Teologicznego, a wykład inauguracyjny Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego.

W swej mowie na poświęceniu nowego gmachu Wydziału Teologicznego Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń powiedział: Do niedawna Górny Śląsk słynął z ciężkiej pracy fizycznej, której symbolami były węgiel i stal .

ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
Mowę inauguracyjną wygłosił ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor,
Dziekan Wydziału Teologicznego

Dzisiaj kopalnie i huty ustępują miejsca ośrodkom nauki i kultury. Coraz więcej młodych ludzi pragnie się kształcić. To równie ciężka i odpowiedzialna praca. Powstają nowe uczelnie, a przede wszystkim rozwija się Uniwersytet Śląski. Wyrażam radość z tego, że od czterech lat istnieje i działa na nim Wydział Teologiczny. Uniwersytet i teologia wzajemnie się potrzebują. Ważne jest, aby "Alma Mater" nie ograniczała się do karmienia studentów jedynie wiedzą, ale by była miejscem kształtowania prawego sumienia i głębokich osobowości. W prawym sumieniu tkwi bowiem tajemnica prawdziwej mądrości (Jan Paweł II, przemówienie z 30.VIII.2001 r.).

ks. Kardynał Zenon Grocholewski
Aktu poświęcenia nowego gmachu dokonał ks. Kardynał Zenon Grocholewski,
Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego

Po ceremonii, z nowego gmachu Wydziału wyruszył uroczysty orszak, złożony z pocztów sztandarowych oraz wykładowców i studentów śląskich uczelni. Wszyscy przeszli nowo otwartym deptakiem do Katedry Chrystusa Króla na międzyuczelnianą inaugurację roku akademickiego 2004/2005. Następnie w Katedrze została odprawiona uroczysta msza święta w intencji całego środowiska akademickiego Górnego Śląska. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski. Podczas uroczystości nastąpiło także tradycyjne wręczenie nagrody Lux ex Silesia. W tym roku odebrał ją prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Ks. Kardynał Zenon Grocholewski i JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek
Ks. Kardynał Zenon Grocholewski
i JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek

Wniesienie sztandaru UŚ do auli Wydziału Teologicznego
Wniesienie sztandaru UŚ do auli Wydziału Teologicznego

poczty sztandarowe
Przejście pocztów sztandarowych oraz studentów
i pracowników śląskich uczelni do Katedry Chrystusa Króla

Autorzy: Redakcja, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...