Odszedł prof. dr hab. Mirosław Fazan

Dnia 1 października 2004 roku

Prof. dr hab. Mirosław Fazan
Prof. dr hab. Mirosław Fazan
zmarł Prof. dr hab. Mirosław Fazan, emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego, wychowawca młodzieży, nasz kolega i przyjaciel - tak można zacząć oficjalne wspomnienie o Kimś, kto odszedł. Ale czy można w ten sposób napisać o Kimś, kogo się znało przez całe zawodowe życie? Z kim od lat dzieliło się pokój w Zakładzie Dziennikarstwa. Kto był przyjacielem? Kogo się podziwiało?

Jaki był? Dobry, życzliwy. Zawsze miał czas i dobre słowo dla tych, którzy tego potrzebowali. Jeśli coś Go niepokoiło, mówił o tym wprost, stanowczo. Ceniony był za przewrotny humor i autoironię. Erudyta. Imponowało nam jego oczytanie , rozległa wiedza historycznoliteracka, teoretyczna, teatralna, muzyczna. Pochłaniał książki, bywał na premierach teatralnych, chodził do filharmonii. Ciekawy świata. Dużo jeździł po Europie i Polsce, chłonął zabytki i zwykłe ludzkie życie. Nietuzinkowy człowiek.

Od lat chorował. I kiedy wydawało się, że najgorsze minęło, że teraz będzie mógł długo jeszcze cieszyć się życiem... Jeszcze zdążył być na koncercie w Filharmonii. Następnego dnia wybierał się na premierę filmową.

Prof. Mirosław Fazan urodził się 15 lipca 1933 roku w Kamienicy Polskiej. Po maturze studiował polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach pracował jako nauczyciel i bibliotekarz. W 1964 roku podjął pracę w Śląskim Instytucie Naukowym, najpierw w Pracowni Historycznoliterackiej, a następnie w redakcji "Zarania Śląskiego" jako zastępca redaktora naczelnego oraz - w 1980 r. krótko - redaktora naczelnego. W latach 1980-1988 kierował jednocześnie Zakładem Kultury Regionu. Od 1988 roku przeszedł do Zakładu Badań Historycznych i został redaktorem Śląskiego Słownika Biograficznego.

Początkowo na Wydziale Filologii, a od 1984 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego - w swoim następnym miejscu pracy - prowadził zajęcia dydaktyczne. W latach 1993-2003 kierował Podyplomowym Studium Dziennikarskim. W 1980 r. uzyskał tytuł doktora nauk politycznych, a w 1992 r. - habilitację.

W licznych wydawnictwach zbiorowych i czasopismach opublikował kilkadziesiąt rozpraw, studiów, artykułów, recenzji i biogramów dotyczących kultury polskiej i polskiego życia kulturalnego na Śląsku. Wydał książkę o polskim życiu kulturalnym na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48 - 1920.

Był redaktorem Śląskiego Słownika Biograficznego. Jako autor haseł biograficznych i rzeczowych współpracował z Polskim Słownikiem Biograficznym oraz Literaturą Polską. Przewodnikiem Encyklopedycznym.

Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Odszedłeś, Mirku. Bez Ciebie już nic nie będzie takie samo.

Anna Mielczarek, Maria Piekorz

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...