Prof. dr hab. Jerzy Warczewski członkiem Komitetu Doradczego XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ, został wybrany we wrześniu 2004 roku na członka Komitetu Doradczego XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się w dniach od 11 do 16 września 2005 roku w Warszawie. XXXVIII Zjazd Fizyków Polskich będzie szczególny, bowiem przyszły rok zaznaczy się w historii nauki Światowy Rok Fizyki.

Szczegóły na stronie Internetowej Komitetu www.srf2005.us.edu.pl

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...