Kronika Uniwersytecka - Listopad 2004

NOMINACJA PROFESORSKA

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 2 września 2004 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Pani Marii Halinie Wysockiej, pracownikowi Zakładu Metodyki Nauczania Języków Obcych w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym UŚ.

UŚ NA TARGACH PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Uniwersytet Śląski już po raz drugi jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce był uczestnikiem Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbywał się od 30 sierpnia do 2 września w Kielcach. W imprezie prezentującej nowoczesny sprzęt pancerny, wozy bojowe, uzbrojenie oraz umundurowanie, sprzęt kwatermistrzowski wzięły udział firmy z 25 krajów świata. Pokazom towarzyszyły liczne konferencje i seminaria. Uniwersytet Śląski, uczestniczący w targach dzięki uprzejmości Oddziału Południowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, prezentował szczególną w swojej ofercie edukacyjnej propozycję studiów podyplomowych w zakresie ochrony informacji niejawnych, prowadzonych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach.

II OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ NAUKI - POLSKA 2004

W ramach organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji II ogólnopolskiego "Dnia Nauki - POLSKA 2004" w sobotę 18 września, w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyły się wykłady i pokazy eksperymentów z fizyki. We włączonym w ogólnopolskie obchody 5. Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki (17-18 września) udział wzięła także Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

PRĘGI MAGDALENY PIEKORZ NAJLEPSZE W GDYNI

Film Pręgi w reżyserii Magdaleny Piekorz, absolwentki Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, otrzymał Złote Lwy - główną nagrodę 29. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który w sobotę 18 września zakończył się w Gdyni. Film jest debiutem fabularnym Magdaleny Piekorz, znanej dokumentalistki, autorki takich obrazów, jak m.in. Dziewczyny z Szymanowa, Franciszkański spontan, Przybysze. Opowiada o późnym i trudnym dojrzewaniu, wpływie, jaki wywierają rodzice na życie, a także o uzdrawiającej mocy miłości.

Autorem scenariusza Pręg jest Wojciech Kuczok, absolwent Wydziału Filologicznego UŚ, autor nominowanej w tym roku do literackiej nagrody Nike powieści Gnój. Pręgi nagrodzone zostały również za dźwięk: Michał Żarnecki, kostiumy: Dorota Roqueplo, zdjęcia: Marcin Koszałka - również absolwent WRiTV UŚ. Nagroda za zdjęcia jest dla Marcina Koszałki przepustką do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Film jako najdłużej oklaskiwany otrzymał także Złotego Klakiera - nagrodę publiczności oraz został nagrodzony przez dyrektorów zagranicznych przeglądów polskiej kinematografii. Film Pręgi jest polskim kandydatem do nagrody Oscara w rywalizacji o tytuł najlepszego filmu obcojęzycznego.

AKREDYTACJA DLA GRAFIKI

Kolejnym pozytywnie ocenionym przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunkiem studiów na Uniwersytecie Śląskim jest grafika - kierunek prowadzony na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Pozytywnie oceniona została jakość kształcenia na poziomie magisterskim. Decyzja oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku grafika, a poziom prowadzonych studiów odpowiada kryteriom jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia kierunku nastąpi w roku akademickim 2009/2010.

PROFESOR JAN HAŃDEREK KOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ

23 września w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie związane z zakończeniem działalności zawodowej prof. dr. hab. Jana Hańderka, byłego kierownika Zakładu Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki. Pod jego kierunkiem ukształtowała się oryginalna tematyka badań naukowych z zakresu fizyki ferroelektryków. Bogaty dorobek naukowy Profesora znajduje szerokie uznanie w kręgu specjalistów w kraju i za granicą. Do oryginalnych osiągnięć naukowych należą publikacje powstałe w ramach wieloletniej współpracy z międzynarodowym centrum badań naukowych CERN w Szwajcarii i laboratorium MOPS-CLOES na Uniwersytecie Metz we Francji. Profesor Jan Hańderek żywo zaangażowany był w rozwój kadry naukowej, działalność dydaktyczną oraz podejmowanie funkcji organizacyjnych i administracyjnych: przez 12 lat pełnił funkcję prodziekana kierunku fizyka oraz przez 34 lata kierował Zakładem Fizyki Doświadczalnej. Profesor Hańderek należy do nielicznych uczonych i nauczycieli akademickich, którzy są związani z Uniwersytetem Śląskim od początku jego powstania. W spotkaniu kończącym jego aktywność zawodową wzięli udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Ogólnych, a także władze Instytutu Fizyki, członkowie Rady Instytutu, osoby współpracujące z Profesorem oraz uczniowie. Profesor Hańderek odebrał z rąk JM Rektora UŚ prof. Janusza Janeczka nagrodę I stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

POROZUMIENIE UCZELNI

22 września na Uniwersytecie Śląskim uroczyście podpisane zostało porozumienie pomiędzy UŚ a Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Porozumienie dotyczy realizacji wspólnej polityki edukacyjnej w regionie oraz integracji środowiska pracowników i studentów szkół wyższych. Szkoły będą współpracować w dziedzinie organizacyjnej, naukowo-badawczej i dydaktycznej. W szczególności współpraca ta obejmie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz umożliwienie kontynuacji studiów na Uniwersytecie przez absolwentów Szkoły, a także liczne inicjatywy organizacji studenckich, samorządowych i ruchu naukowego oraz badania rynku pracy w celu kształtowania profilu kształcenia.

UŚ NA TARGACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRACY I EDUKACJI

Uniwersytet Śląski był uczestnikiem Śląskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, które odbyły się 24 września w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na Targach obok uczelni i instytucji szkoleniowych prezentowały się instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, a także pracodawcy, agencje i urzędy dysponujące ofertami pracy, przedstawiciele centrów przedsiębiorczości i biznesu, agencji rozwoju regionalnego oraz instytucji finansowych i ośrodków informacji europejskiej.

Uniwersytet Śląski prezentował swoją aktualną ofertę edukacyjną, zwłaszcza w zakresie wymagań związanych z nową maturą, a także studiów podyplomowych. Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży szkół średnich, nauczycieli oraz absolwentów. Równolegle do targów odbywały się bloki warsztatowe poświęcone problematyce międzynarodowego pośrednictwa pracy - EURES, przygotowania do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

POROZUMIENIE O PRZEJĘCIU BUDYNKU W SOSNOWCU

29 września na Uniwersytecie Śląskim podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy UŚ a Gminą Sosnowiec - miastem na prawach powiatu reprezentowanym przez Kazimierza Górskiego, Prezydenta Sosnowca. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez gminę na rzecz Uczelni budynku przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu na okres 20 lat. Budynek zostanie zaadaptowany do potrzeb naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

ZAINAUGUROWALIŚMY XXXVII ROK AKADEMICKI

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004/2005 odbyła się 30 września w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość zgromadziła władze Uczelni, pracowników i studentów, a także zaproszonych gości, przedstawicieli świata nauki, polityki, kultury i duchowieństwa. Inaugurację XXXVII roku akademickiego poprzedziła ceremonia poświęcenia budynku Auli.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się 5 października. W ceremonii wzięły udział władze Uczelni, pracownicy i studenci oraz zaproszeni goście.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Ośrodku Działalności Dydaktycznej w Rybniku odbyła się w poniedziałek 11 października w Rybnickim Centrum Kultury przy ul. Saint Vallier 1. Ośrodek wchodzi w skład rybnickiego Zespołu Szkół Wyższych tworzonego przez Uniwersytet Śląski, Akademię Ekonomiczną w Katowicach i Politechnikę Śląską.

WOJCIECH KUCZOK Z NAGRODĄ NIKE

Wojciech Kuczok, absolwent Wydziału Filologicznego UŚ został laureatem najbardziej prestiżowej nagrody literackiej NIKE. Jury, któremu przewodniczyła prof. Maria Janion, uznało jego powieść Gnój za najlepszą książkę 2003 roku. Ceremonia ogłoszenia wyników odbyła się 3 października w Teatrze Stanisławowskim w warszawskich Łazienkach. Laureat otrzymał statuetkę NIKE dłuta Gustawa Zemły oraz czek na 100 tys. zł. Wojciech Kuczok, 32-letni pisarz ze Śląska, otrzymał już w tym roku Paszport Polityki a film Pręgi Magdaleny Piekorz oparty na jego prozie zdobył Złote Lwy na tegorocznym festiwalu filmowym w Gdyni. Otrzymał nagrodę Książka Wiosny 2003 przyznawaną przez Jury Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych. Gnój został też nagrodzony w towarzyszącym NIKE plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej. Kuczok, tegoroczny finalista, dołączył do grona tak znamienitych pisarzy jak Wiesław Myśliwski, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Stanisław Barańczak, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jerzy Pilch.

ZMARŁ PROFESOR MIROSŁAW FAZAN

1 października zmarł prof. dr hab. Mirosław Fazan, emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, wybitny specjalista historii kultury i życia kulturalnego, kultury polskiej na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem kultury XX wieku, ceniony znawca biografistyki, publicysta kulturalny. Profesor Mirosław Fazan od 1964 roku pracował w Śląskim Instytucie Naukowym i kierował Zakładem Kultury Regionu, był redaktorem Śląskiego Słownika Biograficznego i kwartalnika "Zaranie Śląskie". Od 1984 roku związany z Instytutem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Był kierownikiem Podyplomowych Studiów Dziennikarskich. Autor licznych książek, artykułów, rozpraw, biografii i recenzji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury i innymi odznaczeniami.

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA I POŚWIĘCENIA BUDYNKU WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UŚ

Uroczystość otwarcia i poświęcenia budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, mieszczącego się przy ul. Jordana w Katowicach, odbyła się 12 października. Uroczystość towarzyszyła inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym. W ceremonii wzięły udział władze Uczelni i Wydziału oraz zaproszeni goście: przedstawiciele środowisk nauki, kultury, polityki i instytucji związanych z Regionem. Uroczystego poświęcenia dokonał Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń Metropolita Katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ.

SOCRATES/ERASMUS - GOŚCIMY STUDENTÓW Z ZAGRANICY

W semestrze zimowym roku akademickiego 2004/2005 na Uniwersytecie Śląskim w ramach programu Socrates/Erasmus studia podjęła grupa 16 studentów zagranicznych. Studenci, którzy przyjechali z Hiszpanii, Francji i Łotwy, będą kształcić się na Wydziale Filologicznym, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziale Artystycznym i w Szkole Zarządzania. Na przełomie września i października grupa uczestniczyła w 2-tygodniowym intensywnym kursie adaptacyjnym obejmującym podstawy języka polskiego, kultury i historii Polski, prowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej na zlecenie Zespołu Programów Międzynarodowych UŚ. Kurs został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Studenci uczestniczyli także w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

14 października w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Odznaczeń Państwowych przyznanych pracownikom UŚ.

SUPERPRACOWNIA 2003 NA WYDZIALE INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

15 października na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach uroczyście otwarta została nowoczesna pracownia komputerowa, utworzona ze środków otrzymanych za wyróżnienie w konkursie SuperPracownia 2003 organizowanym w ramach programu Internet w szkołach - projekt Prezydenta RP. Uniwersytecka część projektu powstała pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Łągiewki, Dyrektora Instytutu Nauki o Materiałach.

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...