Clemens pro Mundo

14 października w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Clemens pro Mundo. Impreza była jednym z elementów dwumiesięcznej kampanii, promującej szeroko pojętą tolerancję. W realizację projektu Tolerancyjny dla świata włączyło się wiele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych. Organizatorami tegorocznej akcji byli między innymi: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis", Śląskie Forum Organizacji Socjalnych "KaFOS", Stowarzyszenie "Bez Granic", Fundacja dla Śląska, Uniwersytet Śląski i instytucje administracji publicznej. Patronat honorowy objęła Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska oraz Lechosław Jarzębski - Wojewoda Śląski.

 Lechosław Jarzębski i Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
Gospodarze akcji Tolerancyjny dla świata - Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski i Małgorzata Ochęduszko-Ludwik Pełnomocnik Wojewody ds. Narkomanii i HIV

Otwarcia uroczystości, z sobie tylko właściwą maestrią, dokonała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Narkomanii i AIDS. Wśród zaproszonych do wzięcia udziału w tym wyjątkowym i niecodziennym spotkaniu, gromadzącym przyjaciół idei szerzenia postaw tolerancyjnych w województwie śląskim, znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, posłowie i senatorowie RP, władze rektorskie UŚ z JM Rektorem prof. dr hab. Januszem Janeczkiem na czele, dyplomaci, hierarchowie kościelni oraz osobistości świata palestry i gospodarki oraz kultury i sztuki.

Jolanta Kwaśniewska
Jolanta Kwaśniewska

Laureatami Clemens Pro Mundo 2003 zostali Joanna Gałaj (Stowarzyszenie "Bądź z Nami"), dr Marek Beniowski, dr Dorota Rogowska-Szadkowska, ks. Arkadiusz Nowak, Telewizja Polska oddział Katowice, Adam Niedbała (wyróżnienie).

W tym roku za najbardziej zasłużonych w dziedzinie edukacji i profilaktyki HIV/AIDS uznano: Jolantę Kwaśniewską, która statuetkę Clemens pro Mundo otrzymała za: otwarte serce, uratowane życia, wszystkie piękne inicjatywy na rzecz tolerancji, mądrość i dobro wobec wielu bezimiennych; lek. med. Elżbietę Mularską, wybitnego specjalistę w dziedzinie chorób zakaźnych z problematyki HIV/AIDS, współautora wielu prac badawczych z tej dziedziny a jednocześnie osobę bardzo zaangażowaną, otwartą, która z ciepłem i zrozumieniem pochodzi do pacjentów zakażonych HIV; Adama Niedbałę, twórcę i założyciela jedynego na Śląsku, a drugiego w Polsce "Studia Akceptacji", adresowanego do osób z HIV/AIDS z całego kraju, prezesa jednego z prężniejszych Stowarzyszeń "Bez granic", zajmującego się bezpośrednią pomocą osobom z HIV i AIDS, inicjatora i pomysłodawcę wielu akcji znanego ze swej bezinteresowności i determinacji w dążeniu do szerzenia wiedzy o HIV/AIDS.


 Prezes stowarzyszenia
Prezes stowarzyszenia "Bez Granic" tegoroczny laureat, Adam Niedbała

Przyznano także dwa wyróżnienia i podziękowanie na ręce Magdaleny Borowskiej dla Krajowego Centrum ds. AIDS.

Oficjalną część spotkania rozpoczął swym wystąpieniem Lechosław Jarzębski (Wojewoda Śląski), zaś wykład pt.: Parę słów o etyce ks. Arkadiusza Nowaka z Krajowego Centrum ds. AIDS idealnie wkomponował się w nurt rozważań o tolerancji. Głosy prelegentów wzbogaciła wypowiedź Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej oraz wykład Adama Niedbały O sytuacji osób żyjących z HIV/AIDS w województwie śląskim. Prezes Stowarzyszenia "Bez Granic" w swoim niezwykle spontanicznym wystąpieniu podkreślił zasługi Małgorzaty Ochęduszko-Ludwik, której wytężona praca i pełne poświęcenie pozwalają szerzyć postawy tolerancyjne i zrozumienie wobec osób, zachowań i zjawisk podlegających szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu.

Laureatom konkursu plastycznego oraz ich opiekunom dyplomy wręczyła Jolanta Kwaśniewska. Uczniowie otrzymali wiele atrakcyjnych nagród i upominków rzeczowych, które ufundował prof. dr hab. Edward Polański oraz Centrum Nauczania Języków Obcych "Translator".

Tegoroczną uroczystość wręczenia statuetek Clemens pro Mundo zamknął wspaniały recital Anny Szałapak. W słowach podsumowania Adam Niedbała wyraził życzenie, by w przyszłym roku nie istniała potrzeba organizowania kampanii, by każdy był prawdziwie tolerancyjny. Miejmy nadzieję, że słowo faktem się stanie…


 Laureaci Clemens Pro Mundo: Jolanta Kwaśniewska, lek. med. Elżbieta Mularska oraz prezes Stowarzyszenia
Laureaci Clemens Pro Mundo: Jolanta Kwaśniewska, lek. med. Elżbieta Mularska oraz prezes Stowarzyszenia "Bez Granic" Adam Niedbała. Dwa wyróżnienia i podziękowanie wręczono na ręce Magdaleny Borowskiej dla Krajowego Centrum ds. AIDS.

Autorzy: Lucyna Sadzikowska, Foto: Jadwiga Szopa
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...