Uroczystość wręczenia Odznaczeń Państwowych

14 września, w Dniu Edukacji Narodowej, w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznawanych najbardziej zasłużonym pracownikom Uniwersytetu Śląskiego. Odznaczenia wręczali JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek i Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. W uroczystości wzięła także udział Teresa Randak, Pierwszy Wicewojewoda Śląski. Po ceremonii w imieniu odznaczonych przemawiał prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

Złote krzyże zasługi
Złote krzyże zasługi
prof. dr hab. Karol Baron, prof. Eugeniusz Delekta, prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: prof. dr hab. Wiesław Banyś, prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk, prof. UŚ dr hab. Irena Bukowska-Floreńska, prof. dr hab. Tomasz Dłotko, prof. dr hab. Henryk Fontański, dr Jan Jelonek, prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, prof. dr hab. Krystian Roleder, prof. dr hab. Ewa Syrek. Srebrnym Krzyżem Zasługi wyróżniono prof. dr. hab. Zbigniewa Białasa, Henryka Fojcika, adiunkta Józefa Knopka, dr. Mirosława Nakoniecznego, dr Hannę Przybyłę-Basistę, Teresę Starczyk, doc. dr. hab. Piotr Wojtylaka, mgr Urszulę Ziegler. Brązowy Krzyż Zasługi wręczono natomiast: Celinie Jamrozy, dr Mirosławie Michalskiej-Suchanek, mgr Teresie Ziębie.

Wręczano także Medal Edukacji Narodowej, który otrzymali: prof. dr hab. Karol Baron, prof. UŚ dr hab. Dorota Ekiert-Oldroyd, dr Marek Gaj, prof. dr hab. Ewa Jędrzejko, dr Urszula Kamińska, dr Danuta Rode, prof. dr hab. Adam Stankowski, mgr Elżbieta Dul-Zarychta, Krystyna Kurek, mgr Elżbieta Ożarek, dr Beata Pituła oraz mgr Bonifacy Szczepanik.

Prowadzący uroczystość JM Rektor
Prowadzący uroczystość JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Janusz Janeczek i Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz z zespołem "Katowice"

Zasłużonym pracownikom UŚ gratuluje Teresa Randak, Pierwszy Wicewojewoda Śląski
Zasłużonym pracownikom UŚ gratuluje
Teresa Randak, Pierwszy Wicewojewoda Śląski
Autorzy: Foto: Patrycja Mrowiec
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...