Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Kwiecień 2001

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
Dr hab. Anna Zych WFil
Dr hab. Stanisław Czaja WNoZ
Dr hab. Eugenia Mandal Instytut Psychologii PAN w Warszawie

Stopień naukowy doktora uzyskali:
Dr Adam Roter WPiPs.
Dr Aleksander Mańka WPiPs
Dr Agata Chudzicka WPiPs.
Dr Zenon Gajdzica WPiPs
Dr Beata Kozak WPiPs
Dr Piotr Wysogląd WPiPs
Dr Marta Zając WFil.
Dr Małgorzata Olszówka WFil.
Dr Mieczysława Barbara Pytlos WFil.
Dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska WBiOŚ
Dr Danuta Nabiałkowska WBiOŚ
Dr Teresa Sikora WPiPs
Dr Grażyna Bil WNoZ
Dr Grzegorz Jankowski WNoZ
Dr Joanna Jagoda WPiA
Dr Dorota Łobos WPiA
Dr Gabriela Kowalik WMFCh
Dr Krzysztof Ćwikiel WMFCh