Niecodzienne spotkanie z Ukrainą

Dzień kultury ukraińskiej

„Niecodzienne spotkanie z Ukrainą” to impreza kulturalna organizowana przez studentów III roku Języków Wschodniosłowiańskich UŚ. Impreza ta odbędzie się w naszym Instytucie po raz pierwszy (24 kwietnia 2001 r., godz. 10.00) i będzie to nietypowa obrona pracy licencjackiej.

Celem naszego spotkania jest zaprezentowanie bogatej kultury i historii Ukrainy, naszego wschodniego sąsiada, z którym wiele nas łączy, ale również wiele dzieli.

Chcemy zapoznać Gości z różnorodnością ukraińskiej tradycji. Sięgniemy do folkloru. Jednocześnie postaramy się przedstawić współczesny wizerunek Ukrainy i narodu ukraińskiego, jego światopogląd, obyczaje, problemy. Nie jest możliwe pominięcie wątku historycznego Polski i Ukrainy, który ma posłużyć zarówno wyjaśnieniu charakteru obecnych stosunków, jak i stereotypów panujących w świadomości współczesnych społeczeństw.

Spotkanie nasze będzie miało formę jednodniowej imprezy, która obejmie szereg wystaw, konferencji, występy zespołów ukraińskich oraz wiele innych ciekawostek.

Imprezę uświetni obecność ważnych osobistości ze strony polskiej i ukraińskiej.

Pragniemy nadać spotkaniu charakter żywiołowy, spontaniczny i ciekawy dla naszych Gości, których będziemy zachęcać do aktywnego uczestnictwa w zabawie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na „Niecodzienne spotkanie z Ukrainą”...

Organizatorzy:

Studenci III roku Języków Wschodniosłowiańskich

Uniwersytet Śląski
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
41-205 Sosnowiec, ul. Żytnia 12