Stypendia FNP dla młodych naukowców w 2001 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, obchodząca w 2001 r. dziesięciolecie swego istnienia, za jedno z najważniejszych zadań programowych uważa wspieranie młodych naukowców. Już w drugim roku swej działalności rozpoczęła realizację konkursu stypendialnego, adresowanego do najmłodszych uczonych, którzy mają nie więcej niż 30 lat i są pracownikami lub doktorantami w szkołach wyższych, placówkach PAN czy też innych instytucjach prowadzących badania naukowe. Muszą oni posiadać dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami. Co roku około 100 najlepszym kandydatom przyznawane są roczne stypendia. W ośmiu edycjach konkursu otrzymało je łącznie 806 osób.

W obecnym, dziewiątym konkursie wzięło udział 573 kandydatów, a więc o ponad stu więcej niż w poprzednim roku. Z uczelni wyższych nadesłano 488 wniosków, z placówek PAN – 57 oraz z innych jednostek badawczych – 28 wniosków. Jury konkursu, którego rolę pełni Rada Fundacji, wysoko oceniło poziom tegorocznych kandydatów, postanawiając przyznać aż 126 rocznych stypendiów, każde w wysokości 20 000 zł. Są one zwolnione od podatku dochodowego.

Wśród laureatów konkursu największą grupę stanowią pracownicy i doktoranci szkół wyższych – 99 osób. Najliczniej reprezentowanymi dziedzinami są nauki biologiczne, następnie filologia, fizyka, nauki medyczne oraz historia. Jak zawsze, większość stypendystów wywodzi się z dużych ośrodków naukowych: z Warszawy (41), Krakowa (19), Poznania (17) i Wrocławia (13). Średnia wieku tegorocznych stypendystów to niespełna 28 lat.

Uroczystość wręczenia laureatom dyplomów stypendialnych odbędzie się 24 marca 2001 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Pełna lista stypendystów zamieszczona jest na stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl