PROGRAM IX DNI ZIEMI w SOSNOWCU

PROGRAM IX DNI ZIEMI
w SOSNOWCU
marzec - kwiecień - maj 2001

ORGANIZATORZY:
- WYDZIAŁ NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO w SOSNOWCU
- URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w MIKOŁOWIE
- PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ w KATOWICACH
„CHROŃMY KRAJOBRAZY STARYCH DZIELNIC SOSNOWCA - ONE ŚWIADCZĄ O NASZEJ TOŻSAMOŚCI”

9 marca (piątek), godz. 12. 00,
Muzeum w Sosnowcu (Pałac Schoena), ul. Chemiczna 12,
- CZAS DLA ZIEMI wernisaż wystawy rysunków prof. Anny Kowalczyk-Klus

5 kwietnia (czwartek), godz. 14. 30,
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ul. Będzińska 60, hol budynku laboratorium
wystawa prac uczniów szkół średnich i gimnazjów:
- PRZYRODA ZAGŁĘBIA NATCHNIENIEM DLA FOTOGRAFA AMATORA
organizator: Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ
Finał konkursu:
- NIEKORZYSTNE PROCESY ZACHODZĄCE W MIASTACH WSKUTEK ROZWOJU MOTORYZACJI INDYWIDUALNEJ
organizator: Klub Miłośników Transportu Miejskiego

5 kwietnia (czwartek), godz. 16. 00,
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, sala 120,
- OCHRONA KRAJOBRAZU W REGIONIE GÓRNOŚLĄSKIM
wykład ilustrowany przeźroczami:
dr Urszula Myga-Piątek, Polskie Towarzystwo Geograficzne

11 kwietnia (poniedziałek), godz. 11. 00,
Muzeum w Sosnowcu (Pałac Schoena), ul. Chemiczna 12,
Uroczyste finały konkursów ekologicznych i artystycznych
- KOSZYK WIELKANOCNY - TALERZ WIELKANOCNY
- KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE MOJEJ DZIELNICY
- OPOWIEŚCI STAREGO DRZEWA
- TALIZMAN MOJEJ RODZINY

prowadzi: mgr Dorota Nieznanowska-Gawlik

19 kwietnia (czwartek), godz. 9. 30,
Przedszkole Miejskie Nr 52, Sosnowiec, ul. Witkiewicza 1,
mityng ekologiczny:
- BAWMY SIĘ I UCZMY W ZGODZIE Z PRZYRODĄ - cykl zabaw, zajęć, quizów dla dzieci i szerszego środowiska społecznego

19 kwietnia (czwartek), godz. 10. 00 - 14. 00,
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, aula im. Eugeniusza Romera, Sosnowiec, ul. Będzińska 60,
Finał VI konkursu ekologicznego
- PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA W MOIM MIEŚCIE
prowadzi dr Maria Pietras

21 kwietnia (sobota), godz. 8. 00 - 16. 00,
- ZAGŁĘBIOWSKA PODRÓŻ BEZ SPALIN
Klub Miłośników Transportu Miejskiego

zaprasza na przejażdżkę specjalnym TRAMWAJEM po Zagłębiu Dąbrowskim

23 kwietnia (poniedziałek), godz. 9. 30,
Przedszkole Miejskie Nr 40, Sosnowiec, ul. Gwiezdna 16 D,
mityng ekologiczny:
- MOJA ZIEMIA, MOJE MIASTO, MÓJ DOM
cykl zabaw, zajęć, quizów dla dzieci i szerszego środowiska społecznego

24 kwietnia (wtorek), godz. 11.30,
Oddział Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu, ul. Królowej Jadwigi 1,
Finał konkursu 2001 - ODYSEJA ZIEMSKA

25 kwietnia (środa), godz. 9. 00,
Przedszkole Miejskie Nr 3, Sosnowiec, ul. Dąbrowszczaków 1,
przegląd twórczości literacko-plastycznej dzieci sosnowieckich przedszkoli
- TU CHCĘ ŻYĆ - MOJE MIEJSCE W RODZINIE, GRUPIE I ŚWIECIE PRZYRODY

25 kwietnia (środa), godz. 11. 00,
Urząd Miejski, Aleja Zwycięstwa 20, Sala Obrad Miejskiej Rady,
sesja popularnonaukowa dla młodzieży szkół średnich
- ŚLAD KULTURY ŻYDOWSKIEJ ODCIŚNIĘTY W KRAJOBRAZIE ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
wykład: mgr Jarosław Krajniewski
prowadzą: mgr Jolanta Walaszek i mgr Łukasz Obroślak,
rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży szkół średnich
- MŁODZIEŻOWY INFORMATOR SOSNOWCA

25 - 26 kwietnia (środa - czwartek), godz. 10. 00 - 16. 00,
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, hol budynku laboratorium
- WYSTAWA I SPRZEDAŻ NAJNOWSZYCH PUBLIKACJI ZAGRANICZNYCH Z ZAKRESU NAUK O ZIEMI
organizator - IPS - Import Literatury Naukowej

5 maja (sobota), godz. 11. 00, Park Sielecki w Sosnowcu,
- ELIMINACJE DO FINAŁU STREET-BALLA O PUCHAR ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
organizatorzy: Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

10 maja (czwartek), godz. 12. 00,
Oddział Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu ul. Królowej Jadwigi 1,
- WRĘCZENIE NAGRÓD FINALISTOM KONKURSÓW EKOLOGICZNYCH

12 maja (sobota), godz. 10. 00 - 14. 00,
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ul. Będzińska 60, sala 1504,
- WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI: REFLEKSJE NAD MOIM WEWNĘTRZNYM ŹRÓDEŁKIEM
zajęcia prowadzi: dr Dorota Chlebio-Abed

12 maja (sobota), godz. 11. 00,
Park Sielecki w Sosnowcu,
- ZAWODY KOSZYKÓWKI ULICZNEJ (STREET-BALL) O PUCHAR ZAGŁĘBIA
organizatorzy: Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

13 maja (niedziela), godz. 9. 00 - 17. 00,
wyjazd autokarami - plac przed Wydziałem Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, do Kuźniczki - Reczkowe:
- FESTYN ZIEMI NAD BIAŁĄ PRZEMSZĄ
- WARSZTATY EKOLOGICZNE;
- PIKNIK NAD RZEKĄ.

Udział biorą finaliści konkursów szkolnych.
Powrót na plac przed Wydziałem Nauk o Ziemi około godz. 17. 00