Prof. Norbert WITEK - Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 marca 2001 r.

zmarł

Prof. NORBERT WITEK

Były Dyrektor Instytutu Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Kierownik Zakładu Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej w tym instytucie. Jego zainteresowania teoretyczne koncentrowały się wokół problemów związanych z filozofią sztuki.

Był wieloletnim Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, pełniąc różnorakie funkcje we władzach związkowych. Przez szereg lat był również Członkiem Ministerialnego Zespołu Dydaktycznego oraz Zespołu Ekspertów MEN.

Od 1966 r. brał udział w ponad 90 wystawach zbiorowych na terenie kraju i za granicą, między innymi w Austrii, na Węgrzech, w Czechosłowacji, Jugosławii, Francji.

Brał także udział w wystawach pracowników naukowo-dydaktycznych. Wyróżniony Brązowym Medalem na XII Międzynarodowym Salonie Sztuki Paryż-Południe oraz Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Jego obrazy i rysunki znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych, w kraju i za granicą, między innymi w Szwecji, Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowenii, Australii i USA.

Pozostanie w naszej pamięci!

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego
składają

Rektor i Senat
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach