PRIMUS IN PRIMIS

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest organizatorem drugiej już edycji Konkursu na Najlepszego Studenta Prawa. Wydziałowe eliminacje odbyły się 28 marca w Auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

W samo południe studenci prawa w dwunastu ośrodkach w Polsce jednocześnie przystąpili do testu kwalifikującego do wielkiego finału, który zaplanowano na 28 kwietnia w Warszawie. Finał, przeprowadzony w trybie ustnym, wyłoni zwycięzcę, który – oprócz prestiżowego tytułu Najlepszego Studenta Prawa w Polsce – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy PLN.

ELSA nie próżnuje - 15 marca odbył się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ Konkurs Krasomówczy, którego laureatką (podobnie jak rok temu) została Antonina Kowalczewska. Szczęśliwa krasomówczyni jest studentką V roku WPiA, a wygłaszana przez nią konkursowa mowa stanowiła swoiste pożegnanie z wydziałem i okresem radosnego studiowania. Antonina będzie reprezentować katowickich studentów prawa na konkursie finałowym, który przeprowadzony zostanie z wielką pompą 6. kwietnia w Krakowie. Trzymamy kciuki!

Siedziba grupy lokalnej ELSA w Katowicach mieści się przy ul. Bankowej 14, pokój 200A, tel.: 258 24 41, w. 1857, e-mail: elsa@us.edu.pl