Z wizytą w Berkeley

Uważam za niezwykłe szczęście fakt, że mogłam niedawno przebywać na stażu naukowym w jednym z najlepszych ośrodków naukowych i dydaktycznych na świecie, jakim jest University of California w Berkeley, a także w ściśle z nim współpracującym i mającym swą siedzibę w bliskiej odległości Ernest Orlando Lawrence National Laboratory.

Berkeley

Ośrodki te, wyposażone w najnowszą aparaturę badawczą, szczycą się aktualnie kilkunastoma laureatami nagrody Nobla, będącymi, w różnym okresie, pracownikami tych ośrodków. Należą do nich m. in.: E.O. Lawrence, współtwórca pierwszego cyklotronu (1939), E.M. McMillan i G.T. Seaborg za odkrycie szeregu pierwiastków transuranowych (1951), O. Chamberlain i E.G. Segré za odkrycie antyprotonu (1959), D.A. Glaser za skonstruowanie komory pęcherzykowej (tzw. komory G) (1960), M. Calvin za wyjaśnienie szeregu reakcji chemicznych związanych z fotosyntezą (1961), L.W. Alvarez za odkrycie i przebadanie wielu rezonansów (1968), Y.T. Lee za wkład w rozwój nowej dziedziny chemii – dynamiki reakcji (1986).

mapa

Berkeley to pięknie położone miasto w stanie Kalifornia, w zespole miejskim San Francisco – Oakland. Jego nazwa pochodzi od nazwiska biskupa irlandzkiego George’a Berkeley. Założone w 1853 roku, jest obecnie znanym ośrodkiem naukowym. Tu bowiem znajduje się główna siedziba University of California, założonego w 1868 roku. Charakterystyczne miejsca znajdujące się na terenie kampusu uniwersyteckiego, to m. in. położona w centrum dzwonnica (the Campanile), Sather Gate i Sporoul Plaza – historyczne miejsce studenckich protestów (m. in. przeciwko wojnie w Wietnamie). Niektóre zabudowania uniwersyteckie pochodzą z XIX wieku.

Uczelnia kształci studentów w pięciu colleges. Są to: the College of Chemistry, the College of Engineering, the College of Environmental Design, the College of Natural Resources , a także the Haas School of Business i the School of Optometry.

Na uczelni studiuje około 30 tysięcy studentów, z czego nieco więcej niż połowa to kobiety, a z grup etnicznych największy procent stanowią studenci pochodzenia azjatyckiego, najmniejszy natomiast indianie amerykańscy.

Nieco powyżej, nad „kampusem” uniwersyteckim, położone jest Ernest Orlando Lawrence National Laboratory (Berkeley Lab). Od ponad 65 lat jest liderem w nauce i w technologii. Założycielem laboratorium, które istniało pierwotnie jako UC Radiation Laboratory, był Lawrence Ernest Orlando (1901–1958), współtwórca pierwszego cyklotronu, prowadzący również prace dotyczące reakcji jądrowych, w szczególności wywołanych neutronami. Zajmował się także zastosowaniem fizyki w biologii i medycynie. Do dzisiejszego dnia, w muzeum znajdującym się na terenie Berkeley Lab., można oglądać drzwi prowadzące do pierwszego laboratorium, z napisem „Radiation Laboratory”.

Ernest Orlando Lawrence National Laboratory posiada kilka centrów naukowych, a wśród nich: the National Center for Electron Microscopy, the National Energy Research Scientific Computing Center, Center for Environmental Biotechnology, a także Advanced Light Source i 88-Inch Cyclotron. Laboratorium zatrudnia ok. 4000 pracowników, a rocznie przyjmuje ok. 2000 gości, wśród nich stażystów, stypendystów i zaproszonych profesorów.

Jako biolog, większość swojego stażu odbyłam w Center for Environmental Biotechnology, z racji podobnych zainteresowań naukowych. Poproszona o wygłoszenie referatu dla pracowników, starałam się zareklamować Uniwersytet Śląski, oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, którego jestem pracownikiem. Przedstawiłam ponadto zarys badań prowadzonych przez Katedrę Mikrobiologii – swoich i współpracowników. Zapoznałam się z najnowszą aparaturą stosowaną w biotechnologii środowiskowej (m.in. w badaniach prowadzonych nad bioremediacją), mając również możliwość korzystania z niej w trakcie wykonywanych tam badań, prowadząc np. analizy kwasów tłuszczowych (FAME), jak i fosfolipidów (PLFA) ekstrahowanych bezpośrednio z gleby, do oceny zmian w zespołach bakterii glebowych.

Autorka jest doktorem w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Fotografie ze zbiorów autorki

Ernest O. Lawrence
Fundator laboratorium
- Ernest O. Lawrence

most
Jeden z mostów, łączących poszczególne osiedla

widok
Lawrence Berkeley National Laboratory z widokiem na zatokę San Francisco

brama
Brama główna, prowadząca do Berkeley University

BERKELEY - należy do zespołu miejskiego San Francisco - Oakland, który obejmuje m.in. Richmond, Alameda, Berkeley, San Leandro, San Mateo, Redwood City, Palo Alto.

SAN FRANCISCO – miasto w stanie Kalifornia nad Oceanem Spokojnym. Gwałtowny rozwój tego miasta (wcześniej osady) nastąpił po roku 1986 (po odkryciu złota w Kalifornii. W 1850 uzyskał prawa miejskie. Pod koniec XIX wieku miała miejsce silna imigracja z Chin i Japonii. W 1906 roku silne trzęsienie ziemi i pożar zniszczyły znaczną część miasta, które całkowicie przebudowano.

Jest to drugie co do wielkości (po Los Angeles) miasto Zachodniego Wybrzeża USA. Jeden z głównych portów handlowych kraju oraz ośrodków bankowych (siedziba Bank of America), stanowi punkt końcowy transkontynentalnych linii kolejowych i drogowych, posiada wiele portów lotniczych (w tym międzynarodowy – San Francisco International Airport). Jest znanym ośrodkiem naukowym i kulturalnym. Istnieją tu liczne uniwersytety (m. in. University of California, Stanford University) i inne szkoły wyższe. Od 1911 roku istnieje tu orkiestra symfoniczna, od 1915 r. konserwatorium, a od 1923 r. opera.

San Francisco jest miastem malowniczo położonym na półwyspie pomiędzy Oceanem Spokojnym, a zatoką. Ten specyficzny charakter położenia sprawia, że znajduje się tu szereg mostów, które łączą pobliskie osiedla i miasta. Jednym z nich jest (leżący po wschodniej stronie) most San Francisco - Oakland Bay Bridge, długości 13 km, prowadzący do Berkeley. Drugi, łączący obszary górzyste, to słynny wiszący most Złote Wrota – Golden Gate, długości 2,7 km, znajdujący się nad cieśniną Golden Gate i prowadzący do Redwood National Park i Muir Woods National Monument, w których można zobaczyć sięgającą 113 m. wysokości amerykańską odmianę sekwoi (Sequoia sempervirens), której wiek oceniany jest na ok. 2000 lat.