POMOC DLA DOMINIKA

Na Uniwersytecie Śląskim powstanie niedługo Komitet Pomocy „Pomóż Dominikowi”. 22- letni student politolologii WNS oczekuje na przeszczep wątroby, który musi być przeprowadzony za granicą. Koszt zabiegu przekracza znacznie jego możliwości finansowe. Mimo podejmowania wielu prób, udało się zebrać dopiero niewielką część z potrzebnej na operację sumy. A czasu jest coraz mniej...

W niedalekiej przyszłości, po pokonaniu niezbędnych, acz kłopotliwych formalności, przeprowadzona zostanie na uczelni zbiórka pieniędzy na planowaną operację. W następnym numerze „Gazety Uniwersyteckiej” zamieścimy również informację, dotyczącą planowanego koncertu, zorganizowanego dla Dominika.

Dominik

Tekst z internetowej strony Dominika
(http://www.republika.pl/sniad1)

Szanowni Państwo,

W wieku dziecięcym zostałem zarażony żółtaczką zakaźną typu B. Kilkanaście lat choroba miała przebieg bezobjawowy więc nie podjęto żadnego leczenia. Skutkiem tego jest zaawansowana marskość wątroby, utrata śledziony i ciężka operacja przepięcia żył, która uratowała mi życie. Lecz by ŻYĆ dalej konieczny jest przeszczep wątroby. Jego koszt wynosi około 350 000 zł. Kocham życie, niestety mam go coraz mniej. Chcę walczyć, chcę wygrać. Czuję, że jest to możliwe. Moim atutem jest młodość. Czy chcesz mi pomóc?...

Za okazane serce dziękuję
Dominik (22 lata)
student

BRE BANK S.A. I Oddział Warszawa 00-950 WARSZAWA, ul. Senatorska 18 Nr konta: 11401010-00-220414-PLNCURR 06-77

Fundusz Ochrony Zdrowia "DarSerca" Pracowników PL LOT S.A. i Członków ich Rodzin, 00-906 Warszawa, ul. 17 Stycznia 39

Darowizny od osób prywatnych i fizycznych są odliczane od podstawy podatku dochodowego.