ŚMIERĆ PROF. SĘDZIMIRA M. KLIMASZEWSKIEGO

16 marca br. nad ranem zmarł prof. Sędzimir M. Klimaszewski (ur. 1937) – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980-1981 i 1982-1990, Prorektor ds. Nauczania w latach 1978-1980. Był także Kierownikiem Katedry Zoologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

prof. Sędzimir M. Klimaszewski

Pracę zawodową rozpoczął w 1954 w Instytucie Zoologicznym PAN w Warszawie. W latach 1964-1973 pracował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, jako dyrektor Instytutu Biologii oraz kierownik Zakładu Zoologii Systematycznej.

Z Uniwersytetem Śląskim związał się w 1973 roku podejmując pracę na nowo zorganizowanym Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Zoologii Systematycznej, dziekana i prodziekana tego Wydziału.

Był wybitnym naukowcem w dziedzinie zoologii, systematyki i zoogeografii owadów, wymagającym nauczycielem akademickim, promotorem prac doktorskich i habilitacyjnych.

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Za działalność naukową i społeczną nagradzany przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 30-lecia PRL.

Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Rostowie nad Donem.

Charakterystyka zainteresowań badawczych: teoria systematyki i zoogeografii, regionalizacja zoogeograficzna, zoocenologia owadów ssących, przekształcenia zoocenoz pod wpływem czynników antropogennych.

Autor ponad 100 monografi i prac naukowych. Ważniejsze: „Podręcznik zootomii” („PWN” 1969, z J. Kubikiem), „Zoologia” („PZWS” 1971, z K. A. Dobrowolskim i H. Szelegiewiczem), „Świat owadów” („Wiedza Powszechna” 1973).

prof. Sędzimir M. Klimaszewski

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 marca w Uniwersytecie Śląskim (aula im. K. Lepszego) i następnego dnia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

(Redakcja)