EDUKACJA 2001

Na przełomie lutego i marca (27.02 – 1.03) odbyły się w katowickim Spodku III Ogólnopolskie Prezentacje EDUKACJA 2001, organizowane przez Uniwersytet Śląski oraz Fundację na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Patronat nad imprezą sprawują: Minister Edukacji Narodowej Edmund Wittbrodt, Wojewoda Śląski Wilibald Winkler, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach Piotr Skrzypecki oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Tadeusz Sławek. Patronat prasowy nad imprezą objął miesięcznik Cogito.

Program EDUKACJI 2001 został po raz pierwszy poszerzony o cykl wykładów, które odbywały się w sali konferencyjnej katowickiego Spodka równolegle z prezentacjami uczelni wyższych. Dużą popularnością cieszył się odczyt przygotowany przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, dotyczący szans edukacyjnych polskiego studenta w zjednoczonej Europie, nie mniejsze zainteresowanie wzbudziły doświadczenia chemiczne i fizyczne, przygotowane przez pracowników WMFiCh, wykład dr. Zbigniewa Małolepszego na temat wypraw naukowych studentów WNoZ, czy informacje o kierunkach artystycznych WRiTV.

Liczba stoisk wystawienniczych w tym roku znowu się zwiększyła (do 46.), przybyło uczelni warszawskich, łódzkich, krakowskich. Na coroczne propozycje organizatorów nadal głuchy pozostaje Uniwersytet Jagielloński, Opolski oraz część uczelni częstochowskich. W polowaniu na tegorocznych maturzystów prześcigały się natomiast prywatne szkoły wyższe, w nad wyraz profesjonalny sposób starając się przyciągnąć uwagę młodych ludzi. Biernie zazwyczaj oczekująca na zainteresowanych obsługa stoisk uczelni państwowych częstokroć pozostaje wiele do życzenia. Wyróżniały się wśród nich kolorowe boksy Uniwersytetu Śląskiego, przygotowane przez Biuro Promocji i Karier. W sytuacji wyostrzonej konkurencji i walki o zainteresowanie „statystycznego absolwenta” szkoły średniej nic nie sprawdza się lepiej niż poczucie humoru i energia młodych ludzi.